Home » Nieuws

Nieuws

Brief SPOT aan ministerie VWS extra maatregelen voor zorgaanbieders

Het belang van extra maatregelen voor zorgverleners bij de aanpak van het coronavirus door zorgverleners is hoog. SPOT heeft op 18 maart jl. een brief gestuurd aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de standpunten van de vereniging en onze achterban, alsmede de zorgwekkende ontwikkelingen die wij zien, uiteen te zetten.

Lees meer

Handvatten zorgtarieven voor gemeenten en zorgaanbieders

Sinds de invoering van Wmo 2015 zijn gemeenten zelf verantwoordelijk geworden voor de inkoop en bekostiging van zorg (maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg). Op lokaal niveau kunnen gemeenten naar eigen inzicht de producten en diensten inkopen, die passen bij de situatie van de desbetreffende gemeente.

Lees meer

Nieuwe richtlijn medicatieoverdracht verhoogt veiligheid

Jaarlijks kosten fouten bij de overdracht van medicatiegegevens van patiënten mensenlevens. De kwaliteitsstandaard 'Overdracht van medicatiegegevens in de keten' moet de medicatieveiligheid sterk vergroten, onder meer door een goede elektronische gegevensuitwisseling...

Lees meer

Personeelstekort vraagt om versnellen vernieuwing zorg

Zorg is mensenwerk en gemotiveerde zorgverleners zijn een absolute voorwaarde. Het groeiende tekort aan personeel is een groot probleem. Zorgverzekeraars en -kantoren maken zich grote zorgen, omdat de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg onder druk staat. Om...

Lees meer

Advies bekostiging wijkverpleging NZA

De komende maanden werkt de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit) aan het definitieve advies over de bekostiging van de wijkverpleging. Tot nu toe werd er een systeem gehanteerd op basis van het aantal uren geleverde zorg, terwijl het nieuw te adviseren systeem inzet op de...

Lees meer

Login

Login op onze leden- of medewerkersportaal

Voor meer informatie gaat u naar onze ledenpagina.

Zoek een zorgverlener bij u in de buurt

Op onze website vind je per provincie de zorgverlener bij u in de buurt.

Nieuwsberichten en artikelen

Overheid presenteert deze week reddingsplan zorg

Vorige week maakten het ministerie van VWS, Justitie en Veiligheid en VNG al afspraken om de financiële zekerheid van zorgaanbieders binnen de Wmo en Jeugdwet te waarborgen. Het ministerie van VWS is echter bezig met een reddingsplan voor de gehele zorgsector. “Geen enkele instelling mag door de coronacrisis failliet gaan”, meldde een woordvoerder van VWS.

Lees meer

 

Contact

Gooimeer 4
1411 DC Naarden
Postbus 5135
1410 AC Naarden

Tel: 035 - 542 75 17

[email protected]

KvK: 09104858
NL16 ABNA 0480094594

Volg ons op social media: