Nieuws

IZA-fonds wijkverpleging gaat opnieuw open

Van 4 oktober tot en met 8 november 2023 kunnen zorgaanbieders in de wijkverpleging opnieuw aanvragen indienen bij het IZA-fonds Wijkverpleging voor financiering van projecten die passende zorg in de wijkverpleging versterken. De manier van aanvragen, de criteria en...

Lees meer

Webinar Impactvolle transformaties

VWS organiseert in samenwerking met ZN en de NZa een webinar impactvolle transformaties op donderdag 28 september van 10:00 -11:45 uur. Om de beweging naar passende zorg te realiseren, kunnen zorgaanbieders, zorgprofessionals, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars...

Lees meer

NZa voorspelt onvoldoende budget in langdurige zorg in 2023

Op verzoek van het ministerie van VWS heeft de NZa een prognose gemaakt (de ‘Julibrief benutting budgettair kader Wlz 2023’) over het budget van de langdurige zorg in 2023. De NZa gaf in februari al aan grote uitdagingen te zien voor de betaalbaarheid en organisatie...

Lees meer

Aankondiging tweede aanvraagronde IZA-fonds wijkverpleging

Het IZA-fonds wijkverpleging is opgericht met als doel de wijkverpleging een boost te geven. De eerste aanvraagronde heeft tot het resultaat geleid dat rond de 400 aanvragen en hiermee ongeveer de helft van het fonds is toegekend. Het volledige fondsbudget van € 75...

Lees meer

Opleidingssubsidie SectorplanPlus met een jaar verlengd

Het ministerie van VWS stelt wederom middelen beschikbaar om te investeren in het leren en ontwikkelen van medewerkers in de sector zorg en welzijn. Daarvoor wordt de regeling SectorplanPlus met een jaar verlengd, van 1 september 2023 tot 1 september 2024, onder de...

Lees meer

Wegwijzer Langdurige zorg thuis

Steeds meer mensen ontvangen zorg thuis, ook vanuit de Wlz. Maar hoe zit dat nu precies met alle verschillende leveringsvormen? Het programma Waardigheid en Trots voor de toekomst heeft hiervoor een handige wegwijzer gemaakt.

Lees meer

ALV SPOT wijst fusie tussen SPOT en Zorgthuisnl af

Al ruim een jaar zijn de besturen van SPOT en Zorgthuisnl intensief in gesprek met elkaar om een mogelijke samengaan met ingang van 1 januari 2024 te onderzoeken. Als opmaat hier naartoe fungeert het bureau van Zorgthuisnl al met ingang van dit jaar als branchebureau...

Lees meer

SPOT doet haar uiterste best om de informatie op deze website zo volledig mogelijk en zorgvuldig te publiceren. SPOT is niet aansprakelijk voor het onjuist gebruik van documenten; het gebruik en/of aanpassing van de documenten is voor eigen risico.

Let op: de documenten mogen niet verder worden verspreid!
Mist u documenten? Neem dan contact met het secretariaat op via info@verenigingspot.nl.

Nieuwsberichten en artikelen

Publiekscampagne Zorg voor toestemming

Om goede zorg te kunnen leveren, is het cruciaal dat zorgverleners beschikken over complete en actuele gegevens van patiënten en cliënten. Hiervoor is snelle en veilige gegevensuitwisseling nodig. Een belangrijke voorwaarde voor gegevensuitwisseling is dat de patiënt...

Lees meer

Informatiebijeenkomst Kwaliteitskompas

In opvolging van de informatiebijeenkomsten eerder dit jaar organiseren wij op woensdag 22  november a.s. van 11.00 – 12.30 uur de finale online bijeenkomst over het concept Kwaliteitskompas ‘Samen werken aan kwaliteit van bestaan’. Partijen uit de verpleeghuiszorg en...

Lees meer

 

Contact

Lange Voorhout 58
2514EG Den Haag
Tel: 035 - 542 75 17

info@verenigingspot.nl

KvK: 09104858
NL16 ABNA 0480094594

Volg ons op social media: