1. Home
  2.  » Nieuws

Nieuws

Veel aandacht voor artikel wijkverpleegkundige

Op 27 januari jl. heeft minister De Jonge gereageerd op Kamervragen die naar aanleiding van het artikel zijn gesteld. In zijn reactie lijkt de minister de indruk te wekken dat zorgverzekeraars alleen indicaties wijzigen als er sprake is van onjuistheden in die indicatie.

Lees meer

Aantal SPOT-leden neemt snel toe

De afgelopen twee maanden is het ledental weer sterk gegroeid. Veel nieuwe leden geven aan dat ze door andere leden op SPOT zijn gewezen; veel dank aan leden die collega-zorgaanbieders wijzen op het lidmaatschap.

Lees meer

Ontwikkelingen vaccinatie medewerkers en cliënten

De afgelopen weken is er door de vereniging veel aandacht besteed aan de ontwikkelingen op het gebied van vaccinatie van medewerkers en cliënten. Bestuursleden Jan Minartz en Andrea Reidsma hebben de verwarring over de vaccinatiestrategie bij cliënten en zorgverleners onder de aandacht gebracht.

Lees meer

Meldpunt ‘Zorgbonus gemist’ is geopend

Het meldpunt ‘Zorgbonus gemist’, een initiatief van verscheidene koepels van werkgevers, uitzendbureaus, bemiddelaars en zzp-belangenorganisaties, waaronder Vereniging SPOT, is op 8 februari 2021 geopend.

Lees meer

SPOT tekent convenant KIK-V

Op 28 januari jl. hebben wij, samen met andere ketenpartijen, een convenant om informatie-uitwisseling over de kwaliteit van zorg te stroomlijnen en administratieve lasten te verlagen getekend. 

Lees meer

11 maart: webinar Eisen aan informatievoorziening aan cliënten

11 maart a.s. organiseren wij samen met Eldermans | Geerts een training ‘Eisen aan informatievoorziening aan cliënten’. Tijdens dit webinar zal Daniël Post, advocaat bij Eldermans | Geerts stilstaan bij de informatieplicht voor zorgaanbieders en de wijze waarop zorgaanbieders het best invulling kunnen geven aan de informatieplicht.

Lees meer

Werkbezoek Kamerleden VVD aan Valuas Residence Haganum

Op 22 januari 2021 kwamen VVD Kamerleden op (virtueel) werkbezoek bij Valuas in Den Haag. Het doel van het werkbezoek was de Kamerleden kennis te laten maken met de praktijk van kleinschalige woonzorginstellingen en hen te informeren over wat Vereniging SPOT precies doet en waar wij voor staan, voor onze leden.

Lees meer

Login

Login op onze leden- of medewerkersportaal

Voor meer informatie gaat u naar onze ledenpagina.

Zoek een zorgverlener bij u in de buurt

Op onze website vind je per provincie de zorgverlener bij u in de buurt.

Nieuwsberichten en artikelen

Stand van zakenbrief COVID-19

Minister De Jonge beschrijft de stand van zaken rondom COVID-19, en de maatregelen om het coronavirus onder controle te houden. Hierbij een overzicht:  In de instellingen voor langdurige zorg zijn ruim 550.000 prikken gezet. Dat is terug te zien in een enorme afname...

Lees meer

 

Contact

Gooimeer 4
1411 DC Naarden
Postbus 5135
1410 AC Naarden

Tel: 035 - 542 75 17

[email protected]

KvK: 09104858
NL16 ABNA 0480094594

Volg ons op social media: