Nieuws

Opleidingsfonds wijkverpleging 2024

In maart 2023 is het Investeringsakkoord Opleiding Wijkverpleging afgesloten. Het doel van het opleidingsakkoord is samen, méér en anders opleiden zodat voorkomen wordt dat de wijkverpleging een (nog) een groter tekort aan zorgprofessionals krijgt. Eén van de gemaakte...

Lees meer

Publiekscampagne Zorg voor toestemming

Om goede zorg te kunnen leveren, is het cruciaal dat zorgverleners beschikken over complete en actuele gegevens van patiënten en cliënten. Hiervoor is snelle en veilige gegevensuitwisseling nodig. Een belangrijke voorwaarde voor gegevensuitwisseling is dat de patiënt...

Lees meer

Informatiebijeenkomst Kwaliteitskompas

In opvolging van de informatiebijeenkomsten eerder dit jaar organiseren wij op woensdag 22  november a.s. van 11.00 – 12.30 uur de finale online bijeenkomst over het concept Kwaliteitskompas ‘Samen werken aan kwaliteit van bestaan’. Partijen uit de verpleeghuiszorg en...

Lees meer

Uitspraak kort geding zorgkantoren

Op 31 oktober jl. kwam de uitspraak in het kort geding tegen het inkoopbeleid van de zorgkantoren. De rechter heeft hierin geoordeeld dat de zorgkantoren hun beleid grotendeels mogen handhaven. De onderbouwing van het richttariefpercentage acht de rechter voldoende....

Lees meer

Programmarapportage zorg 2020-2022 door Arbeidsinspectie

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft onlangs de programmarapportage zorg 2020-2022 gepubliceerd op haar website. Hierin staan de resultaten en de belangrijkste bevindingen van verschillende interventies die de Arbeidsinspectie van begin 2020 tot begin 2022 uitvoerde...

Lees meer

Aanspraak op verblijf in de Wlz? Denk mee over de toekomst

Wie maakt nog aanspraak op verblijf in de Wlz? Denk nu mee over de toekomst De minister heeft beleid ingezet om mensen langer thuis te laten wonen en het aantal verpleeghuisplekken te bevriezen. Dit zagen we terug in het inkoopbeleid van zorgkantoren die veelal ZZP4...

Lees meer

Nieuwe aanvraagronde [Ont]regel de zorg

Op 1 november 2023 opent de derde en laatste aanvraagronde voor de subsidieregeling [Ont]regelprojecten zorgaanbieders. Met de subsidieregeling kunnen zorgorganisaties zelf aan de slag met het verminderen van regeldruk in de eigen organisatie. Minder administratieve...

Lees meer

Overgang PGB naar Zorg in Natura

In hun inkoopbeleid stimuleren zorgkantoren de overgang van PGB wooninitiatieven naar Zorg in Natura middels een contract. Naar aanleiding daarvan ontvingen wij van een PGB-wooninitiatief het signaal dat deze overstap niet makkelijk te maken is wegens een gat in de...

Lees meer

SPOT doet haar uiterste best om de informatie op deze website zo volledig mogelijk en zorgvuldig te publiceren. SPOT is niet aansprakelijk voor het onjuist gebruik van documenten; het gebruik en/of aanpassing van de documenten is voor eigen risico.

Let op: de documenten mogen niet verder worden verspreid!
Mist u documenten? Neem dan contact met het secretariaat op via info@verenigingspot.nl.

Nieuwsberichten en artikelen

Opleidingsfonds wijkverpleging 2024

In maart 2023 is het Investeringsakkoord Opleiding Wijkverpleging afgesloten. Het doel van het opleidingsakkoord is samen, méér en anders opleiden zodat voorkomen wordt dat de wijkverpleging een (nog) een groter tekort aan zorgprofessionals krijgt. Eén van de gemaakte...

Lees meer

 

Contact

Lange Voorhout 58
2514EG Den Haag
Tel: 035 - 542 75 17

info@verenigingspot.nl

KvK: 09104858
NL16 ABNA 0480094594

Volg ons op social media: