1. Home
  2.  » Nieuws

Nieuws

15 nieuwe SPOT-leden in 2e kwartaal 2021

In het 2e kwartaal van 2021 is het ledenaantal van Vereniging SPOT weer behoorlijk gegroeid! We hebben 15 nieuwe leden verwelkomd. Veel nieuwe leden geven aan dat ze door andere leden op SPOT zijn gewezen; veel dank aan leden die collega-zorgaanbieders wijzen op het lidmaatschap.

Lees meer

De Helpdesk Zorgcontractering van SPOT

Vereniging SPOT kan u verder helpen wanneer u met vragen zit over het contracteren van zorg. Heeft u een vraag over een regeling van de Nza of over niet-gecontracteerde zorg? Of over wetten m.b.t. de financieringsstroom (Wlz, Zvw, Wmo) of contracten met...

Lees meer

Handreiking Analyse Onvrijwillige zorg

Op basis van vragen uit de praktijk heeft Vilans een korte handreiking gemaakt over de analyse en leren en verbeteren van de inzet van onvrijwillige zorg. Een belangrijk onderdeel van de Wet zorg en dwang is om te reflecteren en te leren bij het voorkomen, toepassen...

Lees meer

Wet Zorg en Dwang – de WZD-wijzer

Zorg verleen je iedere dag. Je wilt het beste doen voor je cliënt, maar soms weigert iemand jouw zorg. Of je cliënt kan zelf niet beslissen of het nodig is. De Wet zorg en dwang regelt wat je dan kunt doen. Maar hoe doe je dat samen met jouw collega's? Om daar bij te...

Lees meer

KIK-V komt op stoom

Na ondertekening van het Convenant KIK-V in januari (waarin vastgelegd is dat uitvragen van ketenpartijen altijd gebaseerd zijn op de systematiek van KIK-V) wordt bij de aanlevering van kwaliteitsgegevens over het verslagjaar 2021 ook daadwerkelijk aangesloten op deze...

Lees meer

Login

Login op onze leden- of medewerkersportaal

Voor meer informatie gaat u naar onze ledenpagina.

Zoek een zorgverlener bij u in de buurt

Op onze website vind je per provincie de zorgverlener bij u in de buurt.

Nieuwsberichten en artikelen

15 nieuwe SPOT-leden in 2e kwartaal 2021

In het 2e kwartaal van 2021 is het ledenaantal van Vereniging SPOT weer behoorlijk gegroeid! We hebben 15 nieuwe leden verwelkomd. Veel nieuwe leden geven aan dat ze door andere leden op SPOT zijn gewezen; veel dank aan leden die collega-zorgaanbieders wijzen op het lidmaatschap.

Lees meer

 

Contact

Gooimeer 4
1411 DC Naarden
Postbus 5135
1410 AC Naarden

Tel: 035 - 542 75 17

[email protected]

KvK: 09104858
NL16 ABNA 0480094594

Volg ons op social media: