Nieuws

Massa-kort geding tarieven zorgkantoren: wat kan je hiervan meenemen?

Een aantal gemeenten en zorgkantoren is inmiddels door de rechter op de vingers getikt, omdat de door hen vastgestelde tarieven niet reëel bleken. Recentelijk (13 februari 2024) stelde het gerechtshof meer dan 50 zorgaanbieders die gezamenlijk een kort geding startten over irreële tarieven in het gelijk. 

Lees meer

Hoe bereiken we een betere samenwerking tussen huisartsen en kleinschalige woonzorghuizen?

Naar aanleiding van een artikel in het Leidsch dagblad van 8 maart jl. zijn door Kamerlid Krul vragen aan de minister gesteld over onder andere de medische zorg in kleinschalige woonzorgvoorzieningen. In het artikel, evenals in een soortgelijk artikel in het AD, komt een huisarts aan het woord die constateert dat nieuwe kleinschalige woonzorgvoorzieningen niet altijd de medische zorg goed hebben georganiseerd. 

Lees meer

Kamervragen over aanhoudend tekort hulpmiddelen

Op 26 maart stelde Kamerlid Harmen Krul (CDA) vragen aan de Minister voor Medische Zorg Pia Dijkstra over het item bij Kassa over het tekort aan medische hulpmiddelen in de thuiszorg. In dit artikel worden enkele relevante vragen en antwoorden aangehaald. 

Lees meer

Update BPRA week 14

Deze week heeft Marcel Gerritsen van BPRA een update over onze werkzaamheden en de politieke actuele situatie in Den Haag.

Lees meer

Twijfels over effectiviteit aangepast wetsvoorstel bevordering zorgcontractering

VWS heeft een nieuw wetsvoorstel ingediend om contractering in de zorg te stimuleren. Belangrijk onderdeel van het voorstel is de verduidelijking van het hinderpaalcriterium in artikel 13 van de Zorgverzekeringswet (Zvw). De Raad van State heeft op 25 maart advies uitgebracht over het wetsvoorstel en oordeelt dat het wetsvoorstel geen wezenlijke verandering aanbrengt aan het hinderpaalcriterium. Het is volgens de Raad van State bovendien de vraag in hoeverre het wetsvoorstel bijdraagt aan de bevordering van zorgcontractering. 

Lees meer

SPOT doet haar uiterste best om de informatie op deze website zo volledig mogelijk en zorgvuldig te publiceren. SPOT is niet aansprakelijk voor het onjuist gebruik van documenten; het gebruik en/of aanpassing van de documenten is voor eigen risico.

Let op: de documenten mogen niet verder worden verspreid!
Mist u documenten? Neem dan contact met het secretariaat op via info@verenigingspot.nl.

Nieuwsberichten en artikelen

Massa-kort geding tarieven zorgkantoren: wat kan je hiervan meenemen?

Een aantal gemeenten en zorgkantoren is inmiddels door de rechter op de vingers getikt, omdat de door hen vastgestelde tarieven niet reëel bleken. Recentelijk (13 februari 2024) stelde het gerechtshof meer dan 50 zorgaanbieders die gezamenlijk een kort geding startten over irreële tarieven in het gelijk. 

Lees meer

 

Contact

Lange Voorhout 58
2514EG Den Haag
Tel: 035 - 542 75 17

info@verenigingspot.nl

KvK: 09104858
NL16 ABNA 0480094594

Volg ons op social media: