1. Home
  2.  » Nieuws

Nieuws

Uitstel beantwoording Kamervragen n.a.v. SPOT-artikel

Minister Hugo de Jonge heeft uitstel gevraagd voor het beantwoorden van Kamervragen van het lid Bergkamp over het SPOT-artikel ‘De indicatiepraktijk: Wijkverpleging onder druk en in de kou’. De afstemming ten behoeve van de beantwoording vergt meer tijd dan de gebruikelijke termijn. Wij houden u op de hoogte.

Lees meer

Kamervragen naar aanleiding van SPOT-artikel

Met het artikel “De indicatiepraktijk, wijkverpleging onder druk en in de kou” willen we aandacht vragen voor de problematiek dat zorgverzekeraars vaak op de stoel van de wijkverpleegkundige gaan zitten, bij het beoordelen van de zorgvraag. Inmiddels zijn er Kamervragen gesteld.

Lees meer

De indicatiepraktijk: wijkverpleging onder druk en in de kou

Steeds vaker krijgt Vereniging SPOT signalen dat zorgverzekeraars bij het beoordelen van de zorgvraag op de stoel van de wijkverpleegkundige gaan zitten. Wij hebben hierover een artikel laten maken, dat ingaat op de onwenselijkheid van deze situatie, met voorbeelden uit de praktijk. U kunt het artikel hier lezen of downloaden.

Lees meer

Machtigingenproblematiek zorgverzekeraars: hoe zit dat juridisch?

Er zijn nog steeds signalen over zogenoemde ‘machtigingenproblematiek’ in de wijkverpleging: discussie met de zorgverzekeraar over de hoogte van het aantal geïndiceerde uren of over het geheel of gedeeltelijk afwijzen van een machtigingsaanvraag. SPOT-partner Eldermans Geerts zet het een en ander voor u op een rij.

Lees meer

SPOT ondersteunt KIK-V

Het programma KIK-V is gericht op het terugbrengen van administratieve lasten op het gebied van kwaliteitsverantwoording in de verpleeghuiszorg. Dit sluit aan op de visie van SPOT. Begin 2021 zal het bestuur van SPOT de intentieverklaring KIK-V ondertekenen.

Lees meer

Werkbezoek Kamerleden aan Vereniging SPOT

Op vrijdag 11 december a.s. vindt het (online) Werkbezoek Kleinschalige Woon- en Thuiszorg bij Vereniging SPOT plaats. Het doel van het Werkbezoek is om de Kamerleden te laten kennismaken met de praktijk in de zorg, de uitdagingen waar we voor staan en de effecten die de coronacrisis heeft voor kleinschalige woon- en thuiszorgorganisaties.

Lees meer

Vergaderdata 2021

De data van de Thuis- en Woonzorgoverleggen en ALV’s zijn vastgesteld. De overleggen in het eerste kwartaal zullen nog online zijn. Hopelijk is het vanaf het tweede kwartaal weer mogelijk fysieke vergaderingen te organiseren. Kijk hier voor het vergaderschema.

Lees meer

Login

Login op onze leden- of medewerkersportaal

Voor meer informatie gaat u naar onze ledenpagina.

Zoek een zorgverlener bij u in de buurt

Op onze website vind je per provincie de zorgverlener bij u in de buurt.

Nieuwsberichten en artikelen

Uitstel beantwoording Kamervragen n.a.v. SPOT-artikel

Minister Hugo de Jonge heeft uitstel gevraagd voor het beantwoorden van Kamervragen van het lid Bergkamp over het SPOT-artikel ‘De indicatiepraktijk: Wijkverpleging onder druk en in de kou’. De afstemming ten behoeve van de beantwoording vergt meer tijd dan de gebruikelijke termijn. Wij houden u op de hoogte.

Lees meer

 

Contact

Gooimeer 4
1411 DC Naarden
Postbus 5135
1410 AC Naarden

Tel: 035 - 542 75 17

[email protected]

KvK: 09104858
NL16 ABNA 0480094594

Volg ons op social media: