Welkom bij SPOT

Samenwerkende Professionele Organisaties
Thuis- en woonzorg

Laatste nieuws

Cursussen en bijeenkomsten

Aankomende evenementen

Nieuws

Enquête nieuwe bekostiging cliëntprofielen

Gecontracteerde aanbieders hebben eind april van de NZa een brief ontvangen met hierin de nieuwe planning voor het werken met cliëntprofielen. Van gecontracteerde zorgaanbieders wordt gevraagd om in 2024 te beginnen met de registratie van cliëntprofielen, ter...

Lees meer

Komende donderdag overlegt de vaste Commissie voor VWS met Minister Helder over de wijkverpleging. Op de agenda staan voor SPOT belangrijke onderwerpen als crisis in de wijkverpleging, niet gecontracteerde wijkverpleging, zorgverlening in eerste lijn en ouderenzorg en...

Lees meer

Tevredenheid cliënten wijkverpleging stabiel hoog

De cliënttevredenheid over wijkverpleging is onverminderd hoog. Dit blijkt uit een meting  onder ruim 60 duizend respondenten vanuit 480 organisaties in de wijkverpleging Deze zogenoemde PREM-meting 2022 (Patient Reported Experience Measure) is een vragenlijst die de...

Lees meer

Waar staan wij voor?

Over SPOT

SPOT (vereniging Samenwerkende Professionele Organisaties Thuis- en Woonzorg) is de brancheorganisatie voor ondernemende kleinschalige thuis- en woonzorgaanbieders.

Bevlogen leden

De leden van SPOT zijn bevlogen en ondernemende zorgprofessionals, die dicht bij de zorg staan en zoveel mogelijk inspelen op de behoeften van hun cliënten.

Lees meer

Goed werkgeverschap

Medewerkers van onze leden krijgen de ruimte om zich te ontplooien en om vanuit hun eigen professionaliteit en bezieling hun ideeën voor kwaliteit en innovatie door te voeren op de werkvloer.

Belangenbehartiging

SPOT levert een constructieve en inhoudelijke bijdrage aan het debat en het beleid rondom de zorg, met als doel een nog beter passend zorgklimaat te creëren voor cliënten en zorgmedewerkers.

Leden van SPOT