Welkom bij SPOT

Samenwerkende Professionele Organisaties
Thuis- en woonzorg

Laatste nieuws

Zorgcontractering kleinschalige zorg?

Zorgcontractering betekent voor veel ondernemers een wirwar van regels, documenten en contracten. SPOT helpt zorgondernemers door de bomen het bos weer te zien met de gratis Helpdesk Zorgcontractering.

Lees meer

Cursussen en trainingen

26 aug 2020

Workshop Fysieke Belasting

9 sept 2020

Extra workshop Fysieke Belasting

24 sept 2020

Prinsjesdagbijeenkomst

30 sept 2020

Training Indicentenanalyse

Nieuws

Eigen bijdrage huishoudelijke hulp op de schop?

Eigen bijdrage huishoudelijke hulp op de schop?

Om de kosten voor de Wmo te beteugelen, kan worden gekozen voor herinvoering van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor alleen de huishoudelijke hulp. ‘Hiermee worden personen met een laag inkomen ontzien en gaan alleen personen met een hoger inkomen een hogere eigen bijdrage betalen.’

Lees meer
Passende zorg vereist aanpassing van de bekostiging

Passende zorg vereist aanpassing van de bekostiging

De NZa adviseert de minister voor Medische Zorg om de bekostiging van de zorg anders te organiseren. Doel is deze beter te laten aansluiten bij het uitgangspunt dat zorg moet bijdragen aan de ervaren kwaliteit in plaats van productiegericht.

Lees meer
SET COVID-19 2.0 open vanaf maandag 27 juli

SET COVID-19 2.0 open vanaf maandag 27 juli

Het ministerie van VWS maakt 77 miljoen extra vrij voor zorg op afstand via digitale toepassingen. Door het grote aantal aanvragen van de eerdere tijdelijke noodregeling SET COVID-19 is er nu de SET COVID-19 2.0. Een substantieel deel van het subsidieplafond is gereserveerd voor de wijkverpleging.

Lees meer

#Zorgcontractering betekent voor veel ondernemers een wirwar van regels, documenten en contracten. ... SPOT helpt #zorgondernemers met de gratis Helpdesk Zorgcontractering.
Wat kan SPOT voor uw organisatie betekenen?
https://www.verenigingspot.nl/
#zorgprofessional #zorgsector #thuiszorg

Waarom zelf het wiel uitvinden als u een beroep kunt doen op de gedegen kennis van een ... #branchevereniging en collega’s in uw vakgebied? Word lid van dé branchevereniging voor kleinschalige thuis- en woonzorgaanbieders. #thuiszorg #woonzorg #SPOT
https://www.verenigingspot.nl/lid-worden/

Gaat eigen bijdrage Wmo op de schop? ... https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/eigen-bijdrage-huishoudelijke-hulp-op-de-schop.13969795.lynkx#.Xx07VbDfXBA.twitter

Waar staan wij voor?

Over SPOT

SPOT (vereniging Samenwerkende Professionele Organisaties Thuis- en Woonzorg) is de brancheorganisatie voor ondernemende kleinschalige thuis- en woonzorgaanbieders.

Bevlogen leden

De leden van SPOT zijn bevlogen en ondernemende zorgprofessionals, die dicht bij de zorg staan en zoveel mogelijk inspelen op de behoeften van hun cliënten.

Lees meer

Goed werkgeverschap

Medewerkers van onze leden krijgen de ruimte om zich te ontplooien en om vanuit hun eigen professionaliteit en bezieling hun ideeën voor kwaliteit en innovatie door te voeren op de werkvloer.

Belangenbehartiging

SPOT levert een constructieve en inhoudelijke bijdrage aan het debat en het beleid rondom de zorg, met als doel een nog beter passend zorgklimaat te creëren voor cliënten en zorgmedewerkers.

Leden van SPOT