Welkom bij SPOT

Samenwerkende Professionele Organisaties
Thuis- en woonzorg

Laatste nieuws

IZA-fonds wijkverpleging gaat opnieuw open

Van 4 oktober tot en met 8 november 2023 kunnen zorgaanbieders in de wijkverpleging opnieuw aanvragen indienen bij het IZA-fonds Wijkverpleging voor financiering van projecten die passende zorg in...

Lees meer

Evenementenkalender

Deelname is uitsluitend voor SPOT leden, heeft u interesse in lidmaatschap? Klik hier

Aankomende evenementen

Nieuws

Webinar Impactvolle transformaties

VWS organiseert in samenwerking met ZN en de NZa een webinar impactvolle transformaties op donderdag 28 september van 10:00 -11:45 uur. Om de beweging naar passende zorg te realiseren, kunnen zorgaanbieders, zorgprofessionals, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars...

Lees meer

NZa voorspelt onvoldoende budget in langdurige zorg in 2023

Op verzoek van het ministerie van VWS heeft de NZa een prognose gemaakt (de ‘Julibrief benutting budgettair kader Wlz 2023’) over het budget van de langdurige zorg in 2023. De NZa gaf in februari al aan grote uitdagingen te zien voor de betaalbaarheid en organisatie...

Lees meer

Waar staan wij voor?

Over SPOT

SPOT (vereniging Samenwerkende Professionele Organisaties Thuis- en Woonzorg) is de brancheorganisatie voor ondernemende kleinschalige thuis- en woonzorgaanbieders.

Bevlogen leden

De leden van SPOT zijn bevlogen en ondernemende zorgprofessionals, die dicht bij de zorg staan en zoveel mogelijk inspelen op de behoeften van hun cliënten.

Lees meer

Goed werkgeverschap

Medewerkers van onze leden krijgen de ruimte om zich te ontplooien en om vanuit hun eigen professionaliteit en bezieling hun ideeën voor kwaliteit en innovatie door te voeren op de werkvloer.

Belangenbehartiging

SPOT levert een constructieve en inhoudelijke bijdrage aan het debat en het beleid rondom de zorg, met als doel een nog beter passend zorgklimaat te creëren voor cliënten en zorgmedewerkers.

Leden van SPOT