Welkom bij SPOT

Samenwerkende Professionele Organisaties
Thuis- en woonzorg

Laatste nieuws

Motie Tweede Kamerlid Paulusma

Op 15 december jl. werd door Tweede Kamerlid Wieke Paulusma (D66) een motie ingediend, waarin een oproep wordt gedaan aan de overheid om een publiekscampagne te organiseren om de consument duidelijk...

Lees meer

Nieuws

Harry Bevers (VVD) citeert bewoner in Tweede Kamer na werkbezoek

Harry Bevers (VVD) citeert bewoner in Tweede Kamer na werkbezoek

Harry Bevers, Tweede Kamerlid VVD bracht een werkbezoek aan een locatie van een van de SPOT leden: Boarnsterhimstate in Aldeboarn van Valuas Zorggroep. Hij spreekt met Andrea Reidsma, directeur Zorg en Innovatie en bestuurslid SPOT, en medewerkers en bewoners van de locatie. Dit bezoek leidde tot een prachtige ontmoeting met een van de bewoners.

Lees meer
Zorgen over medisch basiszorg terecht, tijd voor fundamentele oplossing!

Zorgen over medisch basiszorg terecht, tijd voor fundamentele oplossing!

Op 4 oktober jl. hebben de IGJ en de NZa hun zorgen geuit over de beschikbaarheid van de medische basiszorg voor Wlz-clienten in kleinschalige woonvormen. SPOT en Zorgthuisnl herkennen deze problematiek en zien al jaren de ernst van deze situatie in. Wij zijn dan ook blij dat de IGJ en NZa deze problematiek aankaarten want het is hoog tijd voor een fundamentele oplossing!

Lees meer

Branchevereniging vraagt om publiekscampagne voor beperkte beschikbare zorg http://dlvr.it/ScTcrl

De @VerenigingSPOT, die opkomt voor kleine en kleinschalige thuis- en woonzorgorganisaties, bood ...een petitie aan met de oproep de wachtlijsten in de thuis- en ouderenzorg aan te pakken. @LianedenHaan nam namens @GOUD_Nederland de petitie in ontvangst.
#goedouderworden #zorg

SPOT vraagt @ministerLZS om publiekscampagne voor bewustwording beperkte beschikbare #zorg

Dit ...deden wij met een petitie via de Kamercommissie #VWS ⬇️

https://www.verenigingspot.nl/spot-vraagt-om-publiekscampagne-voor-bewustwording-beperkte-beschikbare-zorg/

Waar staan wij voor?

Over SPOT

SPOT (vereniging Samenwerkende Professionele Organisaties Thuis- en Woonzorg) is de brancheorganisatie voor ondernemende kleinschalige thuis- en woonzorgaanbieders.

Bevlogen leden

De leden van SPOT zijn bevlogen en ondernemende zorgprofessionals, die dicht bij de zorg staan en zoveel mogelijk inspelen op de behoeften van hun cliënten.

Lees meer

Goed werkgeverschap

Medewerkers van onze leden krijgen de ruimte om zich te ontplooien en om vanuit hun eigen professionaliteit en bezieling hun ideeën voor kwaliteit en innovatie door te voeren op de werkvloer.

Belangenbehartiging

SPOT levert een constructieve en inhoudelijke bijdrage aan het debat en het beleid rondom de zorg, met als doel een nog beter passend zorgklimaat te creëren voor cliënten en zorgmedewerkers.

Leden van SPOT