1. Home
  2.  » Wat doet spot

Wat doet SPOT?

SPOT komt op voor de belangen van kleine en kleinschalige thuis- en woonzorgorganisaties. Bij de vereniging zijn ruim 100 zorgaanbieders aangesloten.

De leden van SPOT bieden voornamelijk zorg in de vorm van huishoudelijke hulp en individuele begeleiding, verzorging en (wijk)verpleging. Soms bieden leden ook dagbesteding en palliatieve zorg.
Bij de leden zijn zo’n 6.500 zorgverleners werkzaam die ongeveer 45.000 cliënten van zorg en ondersteuning voorzien. 

Naast het behartigen van de gezamenlijke belangen van haar leden ontwikkelt SPOT producten en diensten die aansluiten op actualiteiten in de zorg en die een bijdrage leveren aan de bedrijfsvoering van de leden. Denk hierbij aan een HKZ-handboek, een gedegen klachtenregeling met aansluiting op een erkende geschilleninstantie en diverse model-documenten. SPOT werkt samen met juristen, fiscalisten en andere deskundigen om leden te informeren en te ondersteunen. Zo heeft SPOT een CAO Helpdesk, waar leden vragen kunnen stellen over arbeidsovereenkomsten en een Helpdesk Zorgcontractering, voor vragen over de inkoop van zorg door zorgverzekeraars.

De branchevereniging en haar leden zien hun werk als betrokken en bevlogen ondernemen in een bedrijfstak waarin het maatschappelijk belang toeneemt en (levens)kwaliteit steeds belangrijker wordt.

SPOT werkt samen met ZorgkaartNederland