De bij SPOT aangesloten zorgverleners:

Zijn gecertificeerd

De bij ons aangesloten organisaties zijn in het bezit van een kwaliteitscertificaat (ISO/HKZ, PREZO, EN 15224; ISO 9001-2015, BIM of Kwaliteit@) of zijn bezig om een certificaat binnen korte tijd te behalen.

Wat hebben deze kwaliteitscertificaten voor cliënten te bieden:

  • Alle zaken die van belang zijn voor het leveren van hoogstaande zorg zijn opgenomen in de kwaliteitsnormeringen.
  • U kunt erop vertrouwen dat actuele zorgthema’s een belangrijk onderdeel vormen bij de jaarlijkse beoordeling. Deze worden in het primaire zorgproces (= de zorg bij u thuis of in de woonzorginstelling) meegenomen. Denk bijvoorbeeld aan cliënt‐ en patiëntveiligheid, professioneel handelen en deskundige en (bij-)geschoolde medewerkers.
  • Onze leden beheersen de bedrijfsprocessen op kwaliteit en veiligheid. Een geruststellende gedachte wanneer u een keuze maakt uit de grote hoeveelheid zorgaanbieders bij u in de buurt.
  • Onze leden anticiperen op fouten en werken aantoonbaar aan de verbetering hiervan.
  • Op alle niveaus bij onze leden wordt gewerkt aan kwaliteit van zorg.
  • Onze leden werken met branchespecifieke normen, wat de kwaliteitbeoordeling, het meten en verbeteren tot maatwerk maakt.

Worden bijgeschoold

De deskundigheid van de medewerkers wordt ieder jaar bijgehouden door het aanbieden van trainingen en cursussen. Ook SPOT organiseert als branchevereniging cursussen, Masterclasses en informatiebijeenkomsten voor haar leden. Hierdoor kunt u erop vertrouwen dat de medewerkers van de bij ons aangesloten zorgaanbieders met grote regelmaat hun kennis vakinhoudelijk en specifiek verbreden en verbeteren.

Wij vinden het de normaalste zaak van de wereld dat uw zorg is afgestemd op de nieuwste regels, inzichten en richtlijnen.

Staan er niet alleen voor

Krachtenbundeling door samenwerking betekent bij ons dat de aangesloten organisaties altijd kunnen terugvallen op een sterk kader. Sterk in ondernemen met maar één doel voor ogen: de beste zorg bieden aan onze cliënten.