Helpdesk

SPOT heeft ter ondersteuning van haar leden een helpdesk, waar u als lid kosteloos gebruik van kunt maken. U kunt o.a. terecht met vragen op het gebied van cao VVT, arbeidsgerelateerde zaken, juridische vraagstukken, zorgcontractering, zorgfinanciering (Wlz, Zvw, Wmo), tarieven, bekostigingsmodellen, beleidsregels, contractering, controle en verantwoording. Ook helpen wij u met vragen over financiële zaken, zoals btw-afdracht of vennootschapsbelasting.

U kunt uw vragen stellen door onderstaand vragenformulier in te vullen of door een mail te sturen naar helpdesk@verenigingspot.nl Meestal kunnen wij u snel van dienst zijn.

 

Vragenformulier

Naam(Vereist)

SPOT doet haar uiterste best om de informatie op deze website zo volledig mogelijk en zorgvuldig te publiceren. SPOT is niet aansprakelijk voor het onjuist gebruik van documenten; het gebruik en/of aanpassing van de documenten is voor eigen risico.

Let op: de documenten mogen niet verder worden verspreid!
Mist u documenten? Neem dan contact met het secretariaat op via info@verenigingspot.nl.