Over woonzorg

Het grote voordeel van het wonen in een particuliere zorginstelling is dat zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met uw wensen op het gebied van wonen, zorg en ondersteuning. Vanzelfsprekend is goede zorg belangrijk maar prettig wonen is misschien nog veel belangrijker.

Elke woonzorginstelling is uniek. Niet alleen qua ligging of uitstraling maar ook voor wat betreft het zorg- en activiteitenaanbod, de diensten en de faciliteiten. Toch hebben ze allemaal één ding gemeen: de cliënt is koning(in).

Kosten

De kosten voor het verblijf in een woonzorginstelling bestaan doorgaans uit een huurbijdrage, servicekosten en kosten voor de extra gewenste zorg.

De huurbijdrage is vooral afhankelijk van de grootte van de woning, de omgeving en de faciliteiten die de woonzorginstelling biedt. Soms zijn er koopappartementen in een woonzorginstelling.

De zorg wordt betaald uit de Wlz. U heeft hiervoor een zorgindicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. In de indicatie staat de zorg waarop u recht heeft. In de meeste gevallen kan extra gewenste zorg of ondersteuning door de woonzorginstelling worden aangeboden, hiervoor betaalt u dan een extra (eigen) bijdrage.

Op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) kunt u een aanvraag bij uw gemeente voor hulp en ondersteuning indienen. De gemeente bepaalt of en hoeveel hulp u ontvangt.

Eigen bijdrage

Op grond van de Wlz en de Wmo bent u een eigen bijdrage verschuldigd. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van uw verzamelinkomen, gezinssituatie, leeftijd en benodigde hulp. In het overzicht van praktische informatiebronnen hieronder vindt u een link naar het CAK waar u uw eigen bijdrage kunt berekenen.

Leden van SPOT maken het verschil

De meeste leden van SPOT bieden naast de uit de Wlz of Wmo gefinancierde zorg ook extra zorg of ondersteuning aan.
U bepaalt dan zelf welke zorg u (extra) nodig heeft of wenst. Soms heeft een zorginstelling bovendien bijzondere faciliteiten, zoals een kapper aan huis, fysiotherapeut, sportzaal, een bibliotheek of filmzaal. Regelmatig worden er activiteiten georganiseerd, zoals een concert, lezing of museumbezoek.

Het is natuurlijk belangrijk dat u een goed gevoel heeft bij de zorginstelling. Het wonen bij een lid van SPOT moet u ervaren. We nodigen u dan ook graag uit voor een kijkje in de zorginstelling. Voor de mogelijkheden en kosten kunt u contact opnemen met leden in uw regio.

 

Rijksoverheid Vraag en antwoord over het wonen in een zorginstelling
Regelhulp Informeert u over de zorgmogelijkheden op basis van uw zorg- of ondersteuningsvraag
CIZ Informatie over het aanvragen van zorgindicaties (Wlz)
CAK Informatie over het berekenen van de eigen bijdrage
SVB Informatie over het Persoonsgebonden budget (PGB) en het beheer daarvan
Per Saldo Belangenorganisatie voor houders van een PGB