1. Home
  2.  » Nieuws

Nieuws

Zorgcontractering kleinschalige zorg?

Zorgcontractering betekent voor veel ondernemers een wirwar van regels, documenten en contracten. SPOT helpt zorgondernemers door de bomen het bos weer te zien met de gratis Helpdesk Zorgcontractering.

Lees meer

Eigen bijdrage huishoudelijke hulp op de schop?

Om de kosten voor de Wmo te beteugelen, kan worden gekozen voor herinvoering van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor alleen de huishoudelijke hulp. ‘Hiermee worden personen met een laag inkomen ontzien en gaan alleen personen met een hoger inkomen een hogere eigen bijdrage betalen.’

Lees meer

Passende zorg vereist aanpassing van de bekostiging

De NZa adviseert de minister voor Medische Zorg om de bekostiging van de zorg anders te organiseren. Doel is deze beter te laten aansluiten bij het uitgangspunt dat zorg moet bijdragen aan de ervaren kwaliteit in plaats van productiegericht.

Lees meer

SET COVID-19 2.0 open vanaf maandag 27 juli

Het ministerie van VWS maakt 77 miljoen extra vrij voor zorg op afstand via digitale toepassingen. Door het grote aantal aanvragen van de eerdere tijdelijke noodregeling SET COVID-19 is er nu de SET COVID-19 2.0. Een substantieel deel van het subsidieplafond is gereserveerd voor de wijkverpleging.

Lees meer

Aanwijzing maatregelen COVID-19 vanaf 15 juli

Minister De Jonge geeft aan dat het nodig was om verschillende maatregelen te nemen op het terrein van publieke gezondheid, openbare orde en veiligheid voor de bestrijding van COVID-19. Ter informatie is dit de meest recente update over verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg.

Lees meer

Extra Workshop Fysieke Belasting op 9 september

In verband met het grote aantal aanmeldingen voor de Training Fysieke belasting op 26 augustus hebben wij een extra training ingelast op 9 september. Meld je dus nu aan, want er is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar!

Lees meer

Minder wijkverpleging na corona-uitbraak

Na de corona-uitbraak daalde het aantal zorgvragen in de wijkverpleging. Er maakten minder mensen gebruik van wijkverpleging na een behandeling in het ziekenhuis. Tevens hebben huisartsen minder verwijzingen voor wijkverpleging uitgeschreven. De NZa maakte hiervan een analyse.

Lees meer

Nieuwe E-learning omgeving SPOT goed ontvangen

Eind mei hebben we het Learning Management Systeem (LMS) van SPOT geïntroduceerd, Scholing365. Via dit LMS kan tegen zeer lage kosten het volledige aanbod aan (geaccrediteerde) e-learning van ExpertCollege voor de VVT (e-Xpert VVT) worden gevolgd.

Lees meer

Pgb-Wlz en corona maatregelen vanaf 1 juli

Het kabinet heeft de coronamaatregelen versoepeld. Vanaf 1 juli is er weer veel meer mogelijk. Voor pgb-zorg veranderen de maatregelen die het ministerie van VWS in april nam om de pgb-zorg en ondersteuning door te kunnen laten gaan tijdens de coronacrisis.

Lees meer

Login

Login op onze leden- of medewerkersportaal

Voor meer informatie gaat u naar onze ledenpagina.

Zoek een zorgverlener bij u in de buurt

Op onze website vind je per provincie de zorgverlener bij u in de buurt.

Nieuwsberichten en artikelen

Zorgcontractering kleinschalige zorg?

Zorgcontractering betekent voor veel ondernemers een wirwar van regels, documenten en contracten. SPOT helpt zorgondernemers door de bomen het bos weer te zien met de gratis Helpdesk Zorgcontractering.

Lees meer

Eigen bijdrage huishoudelijke hulp op de schop?

Om de kosten voor de Wmo te beteugelen, kan worden gekozen voor herinvoering van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor alleen de huishoudelijke hulp. ‘Hiermee worden personen met een laag inkomen ontzien en gaan alleen personen met een hoger inkomen een hogere eigen bijdrage betalen.’

Lees meer

 

Contact

Gooimeer 4
1411 DC Naarden
Postbus 5135
1410 AC Naarden

Tel: 035 - 542 75 17

[email protected]

KvK: 09104858
NL16 ABNA 0480094594

Volg ons op social media: