Nieuws

Akkoord CAO VVT 2021 deels algemeen verbindend verklaard

Op verzoek van de sociale partners bij de CAO VVT heeft het ministerie van SZW een deel van hun CAO-akkoord algemeen verbindend verklaard tot en met 31 december 2021. De CAO VVT 2021 geldt nu voor alle zorgaanbieders, inclusief de bij SPOT aangesloten leden.

Lees meer

NL-Alert campagne 75+: Laad ‘m op en laat ‘m aan

Maandag 8 november heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid de campagne ‘Laad ‘m op en laat ‘m aan’ gestart. Deze campagne stimuleert 75-plussers hun mobiele telefoon op te laden en aan te houden zodat zij NL-Alerts kunnen ontvangen bij noodsituaties. 

Lees meer

SPOT: reactie op nieuwe coronamaatregelen kabinet

Op 2 november 2021 heeft het kabinet nieuwe coronamaatregelen aangekondigd. Vereniging SPOT, belangenbehartiger van kleine en kleinschalige thuis- en woonzorgorganisaties, reageert op de besluiten en voornemens van het kabinet omtrent de boostervaccinatie en coronatoegangsbewijs in zorginstellingen.

Lees meer

Boostervaccinatie voor 60-plussers en zorgmedewerkers

Vanaf december start het aanbieden van de boostervaccinatie tegen het coronavirus. Dit geldt voor 60-plussers en medewerkers in de zorg met direct patiëntencontact. Deze boostervaccinatie is iets anders dan de derde vaccinatieprik. Minister Hugo de Jonge heeft dit uit voorzorg besloten na advies van de Gezondheidsraad.

Lees meer

Meer dan miljoen zorgbonussen 2021 toegewezen

Meer dan een miljoen zorgverleners ontvangen de zorgbonus 2021. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) meldt dat zij netto bijna € 385 op hun rekening krijgen bijgeschreven. Deze zorgbonus is bedoeld voor zorgverleners die door COVID-19 in de periode van 1 oktober 2020 tot 15 juni 2021 onder moeilijke omstandigheden zorg hebben verleend.

Lees meer

NZa publiceert nieuwe tarieven voor 2022

Het kabinet heeft besloten om vanaf 2022 voor de zorgsalarissen 675 miljoen euro per jaar extra beschikbaar te stellen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verwerkt deze extra gelden zo snel mogelijk in de tarieven, budgetten en vergoedingsbedragen voor 2022. De Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (ova) voor 2022 is vastgesteld op 3,87%. NZa heeft een informatiekaart opgesteld.

Lees meer

Experiment bekostiging wijkverpleging 2022: vijf vragen en antwoorden

De vraag naar zorg thuis neemt de komende jaren enorm toe. Door de vergrijzing, het langer thuis wonen en de verschuiving van ziekenhuiszorg naar de thuissituatie. Om de kosten beter dekkend te krijgen wordt van 2022 tot 2027 stapsgewijs toegewerkt naar een nieuwe bekostiging. Hoe werkt dit experiment? Een antwoord op de vijf belangrijkste vragen.

Lees meer

Miljoenennota 2022: de belangrijkste punten voor de zorg

Op Prinsjesdag overhandigde demissionair minister Wopke Hoekstra van Financiën de Miljoenennota en Rijksbegroting aan de Tweede Kamer. Wat zijn de belangrijkste punten uit de Miljoenennota voor de zorg? En wat is de impact van de plannen voor zorgaanbieders? Traditiegetrouw zet onze partnerorganisatie Q-Consult Zorg dit op een rij.

Lees meer

Login

Login op onze leden- of medewerkersportaal

Voor meer informatie gaat u naar onze ledenpagina.

Zoek een zorgverlener bij u in de buurt

Op onze website vind je per provincie de zorgverlener bij u in de buurt.

Nieuwsberichten en artikelen

Akkoord CAO VVT 2021 deels algemeen verbindend verklaard

Op verzoek van de sociale partners bij de CAO VVT heeft het ministerie van SZW een deel van hun CAO-akkoord algemeen verbindend verklaard tot en met 31 december 2021. De CAO VVT 2021 geldt nu voor alle zorgaanbieders, inclusief de bij SPOT aangesloten leden.

Lees meer

 

Contact

Gooimeer 4
1411 DC Naarden
Postbus 5135
1410 AC Naarden

Tel: 035 - 542 75 17

[email protected]

KvK: 09104858
NL16 ABNA 0480094594

Volg ons op social media: