Home » Nieuws

Nieuws

Zorg thuis in crisistijd belangrijker dan ooit

Zorgaanbieders in de wijkverpleging, begeleiding en hulp bij het huishouden hebben te kampen met ziekte en uitval bij cliënten en bij zorgprofessionals. Toch blijven de zorgaanbieders de zorg thuis zoveel mogelijk doorzetten. Soms behoort alleen de meest noodzakelijke zorg tot de mogelijkheden en wordt het zorgaanbod aangepast. Waar nodig wordt een alternatieve vorm van zorg- of dienstverlening toegepast. Specifiek voor coronapatiënten worden de planningen en routes ingericht of aangepast.

Lees meer

Overheid presenteert deze week reddingsplan zorg

Vorige week maakten het ministerie van VWS, Justitie en Veiligheid en VNG al afspraken om de financiële zekerheid van zorgaanbieders binnen de Wmo en Jeugdwet te waarborgen. Het ministerie van VWS is echter bezig met een reddingsplan voor de gehele zorgsector. “Geen enkele instelling mag door de coronacrisis failliet gaan”, meldde een woordvoerder van VWS.

Lees meer

SPOT levert vandaag met spoed 50.000 mondkapjes aan leden

Vandaag worden er 50.000 mondkapjes, die door branchevereniging SPOT zijn besteld, uitgeleverd aan leden van de vereniging. De leden, kleinschalige zorgaanbieders in met name de wijkverpleging en woonzorg, hebben een enorm tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen die nodig zijn om veilig zorg te verlenen tijdens de coronacrisis.

Lees meer

Subsidie noodregeling voor digitale zorg thuis

Zojuist heeft VWS aangekondigd dat er een noodregeling komt voor zorgaanbieders, die zorg op afstand moeten kunnen verlenen. Door deze noodregeling kan er vanaf woensdag 25 maart 9:00 uur subsidie tot maximaal € 50.000 euro worden aangevraagd. Deze subsidie is bedoeld voor digitale toepassingen waarmee zorg en ondersteuning op afstand mogelijk worden gemaakt.

Lees meer

Verruimde beleidsregels NZa voor indicatiestelling op afstand

In verband met de coronacrisis heeft de NZa de beleidsregels rond indicatiestelling bij cliënten thuis verruimd naar zorg op afstand. Hiermee wordt de indicatiestelling door verpleegkundigen vergemakkelijkt in tijden van enorme druk op de wijkverpleging op dit moment, door bijvoorbeeld via beeldbellen of per telefoon te indiceren.

Lees meer

Tekort beschermingsmiddelen: actie nodig!

Het tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen, vooral mondkapjes, wordt steeds nijpender. In de niet-acute zorg leidt dit soms tot angst bij zorgverleners en cliënten, die zich in de steek gelaten voelen en niet meer veilig zorg kunnen verlenen/ontvangen. SPOT heeft het ministerie van VWS gevraagd om snel actie te ondernemen.

Lees meer

Woonzorginstellingen gesloten

Met ingang van 20 maart zijn alle verpleeghuizen en woonzorginstellingen tot nader order gesloten voor bezoek. Het Kabinet heeft dit ingrijpende besluit moeten nemen omdat bewoners van deze zorginstellingen extra kwetsbaar zijn voor het coronavirus en om zowel cliënten als medewerkers beter te kunnen beschermen.

Lees meer

Login

Login op onze leden- of medewerkersportaal

Voor meer informatie gaat u naar onze ledenpagina.

Zoek een zorgverlener bij u in de buurt

Op onze website vind je per provincie de zorgverlener bij u in de buurt.

Nieuwsberichten en artikelen

Zorg thuis in crisistijd belangrijker dan ooit

Zorgaanbieders in de wijkverpleging, begeleiding en hulp bij het huishouden hebben te kampen met ziekte en uitval bij cliënten en bij zorgprofessionals. Toch blijven de zorgaanbieders de zorg thuis zoveel mogelijk doorzetten. Soms behoort alleen de meest noodzakelijke zorg tot de mogelijkheden en wordt het zorgaanbod aangepast. Waar nodig wordt een alternatieve vorm van zorg- of dienstverlening toegepast. Specifiek voor coronapatiënten worden de planningen en routes ingericht of aangepast.

Lees meer

Zorginstellingen mogen Jaarverantwoording Zorg later indienen

Gisteren heeft de overheid besloten dat bepaalde zorginstellingen de Jaarverantwoording Zorg later mogen indienen. Verlenging termijn De Minister heeft besloten de datum waarvóór zorginstellingen hun jaarverantwoording over verslagjaar 2019 aan het ministerie moeten...

Lees meer

 

Contact

Gooimeer 4
1411 DC Naarden
Postbus 5135
1410 AC Naarden

Tel: 035 - 542 75 17

[email protected]

KvK: 09104858
NL16 ABNA 0480094594

Volg ons op social media: