Nieuws

Duidelijkheid over wat mantelzorgers en vrijwilligers mogen in de zorg

Wat mogen mantelzorgers en vrijwilligers in de zorg? Wie is verantwoordelijk als er iets mis gaat? De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft een nieuw webdossier waarin er meer duidelijkheid wordt gegeven over de rollen en taken van mantelzorgers, vrijwilligers en andere medewerkers in de zorg- en welzijnssector. 

Lees meer

Winstuitkering in de zorg

Onderzoekbureau EY heeft in opdracht van minister Helder onderzoek gedaan naar private equity en winstuitkering in de zorg. Op 7 juni jl. heeft minister Helder de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van dit onderzoek en de Kabinetsreactie daarop.

Lees meer

Aantal valse diploma’s in de zorg neemt toe

Nog steeds neemt het aantal valse diploma’s in de zorg toe. Zorgaanbieders moeten daarom extra waakzaam zijn bij het aannemen van nieuwe medewerkers, vooral omdat zorgaanbieders wettelijk verplicht zijn om te controleren of een sollicitant over de juiste papieren beschikt (de vergewisplicht).

Lees meer

Medicatiegebruik ouderen: betere samenwerking en periodieke evaluaties nodig

Het eindrapport ‘Optimaliseren van medicatiegebruik bij ouderen’ is een evaluatie in opdracht van het ministerie van VWS, gericht op medicatiebeoordelingen, het minderen en stoppen van medicatie, en valpreventie. Het doel was om te bepalen hoe deze interventies bijdragen aan medicatieveiligheid en om gerichte aanbevelingen te formuleren.

Lees meer

Zorginstituut: ‘Meer passende zorg verkleint wachtlijsten verpleeghuizen’

Zorginstituut Nederland bracht het advies ‘Verduidelijken toegang tot integrale verpleeghuiszorg voor mensen met een VV-indicatie’ uit als antwoord op de vraag van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om te onderzoeken of het mogelijk is om met duidelijkheid te bepalen welke mensen in aanmerking komen voor een plek in een verpleeghuis.

Lees meer

Commerciële verpleeghuizen: feiten en misverstanden ontrafeld

De laatste tijd wordt er veel geschreven over ‘commerciële verpleeghuizen’. Laura van der Spa is bestuurslid bij Vereniging SPOT en Manager Bedrijfsvoering bij Futura Zorg, en schreef dit artikel aan de hand van de vragen die het label ‘commerciële verpleeghuizen’ oproept. Kleinschalige woonzorgvoorzieningen maken geen exorbitant veel winst, de huisarts heeft geen extra belasting en er wordt persoonsgerichte zorg geleverd met oprechte aandacht in de vertrouwde thuisomgeving van de oudere. 

Lees meer

Ben jij die bevlogen directeur die SPOT nodig heeft?

Vereniging SPOT is toe aan de volgende stap in de formatie van ons team. Wij zijn op zoek naar een betrokken directeur die op bevlogen wijze onze vereniging en de kleinschalige zorg vertegenwoordigt. Hieronder vind je de vacaturetekst, voel je vrij om deze te delen binnen je netwerk. Ken je mensen die voldoen aan het profiel, vraag hen dan te reageren via a.reidsma@verenigingspot.nl. 

Lees meer

SPOT doet haar uiterste best om de informatie op deze website zo volledig mogelijk en zorgvuldig te publiceren. SPOT is niet aansprakelijk voor het onjuist gebruik van documenten; het gebruik en/of aanpassing van de documenten is voor eigen risico.

Let op: de documenten mogen niet verder worden verspreid!
Mist u documenten? Neem dan contact met het secretariaat op via info@verenigingspot.nl.

Nieuwsberichten en artikelen

Duidelijkheid over wat mantelzorgers en vrijwilligers mogen in de zorg

Wat mogen mantelzorgers en vrijwilligers in de zorg? Wie is verantwoordelijk als er iets mis gaat? De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft een nieuw webdossier waarin er meer duidelijkheid wordt gegeven over de rollen en taken van mantelzorgers, vrijwilligers en andere medewerkers in de zorg- en welzijnssector. 

Lees meer

Winstuitkering in de zorg

Onderzoekbureau EY heeft in opdracht van minister Helder onderzoek gedaan naar private equity en winstuitkering in de zorg. Op 7 juni jl. heeft minister Helder de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van dit onderzoek en de Kabinetsreactie daarop.

Lees meer

 

Contact

Lange Voorhout 58
2514EG Den Haag
Tel: 035 - 542 75 17

info@verenigingspot.nl

KvK: 09104858
NL16 ABNA 0480094594

Volg ons op social media: