Advies VNG indexatie tarieven inkoop Jeugdhulp en Wmo-ondersteuning 2025

door | jul 9, 2024 | Algemeen

Gemeenten zijn bezig om te bepalen met welke percentage de contracten voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp voor 2025 geïndexeerd moeten worden. Via de website van de VNG kan je de toelichting vinden op de indexatie inkoop Jeugdhulp en Wmo.

Let op: voor de situatie vanaf 2026 (het financiële ravijn), het jaar waarin gemeenten fors moeten bezuinigen door een structureel tekort van 3 miljard, wordt een voorbehoud gemaakt. Stijging van tarieven in combinatie met minder middelen betekent dat gemeenten minder zorg en ondersteuning kunnen inkopen en daardoor mogelijk niet aan hun zorgplicht kunnen voldoen.

Leeswijzer indexatie inkooptarieven

Bron: VNG