De indicatiepraktijk: wijkverpleging onder druk en in de kou

De indicatiepraktijk: wijkverpleging onder druk en in de kou

Koehandel. Een motie van wantrouwen. Onmenselijk. De termen die gebruikt worden rondom indicatiestelling liegen er niet om. Niet zo gek, want de frustratie is groot. Wijkverpleegkundigen merken in toenemende mate dat zorgverzekeraars zich op hun terrein begeven en hun...
Huishoudelijke hulp hoge inkomens niet vergoed

Huishoudelijke hulp hoge inkomens niet vergoed

Sinds de invoering van de inkomensonafhankelijke eigen bijdrage is de vraag naar Wmo-maatwerkvoorzieningen enorm toegenomen. Vooral huishoudens met een inkomen van meer dan 100.000 euro per jaar doen veel vaker een beroep op huishoudelijke hulp. De vraag van deze...
Wetsvoorstel Bevorderen Contracteren van de baan

Wetsvoorstel Bevorderen Contracteren van de baan

In een Kamerbrief van 13 oktober jl. gaat minister De Jonge in op het wetsvoorstel Bevorderen Contracteren. Uit de brief blijkt dat het wetsvoorstel inmiddels van de baan is. Dat is positief nieuws voor zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgaanbieders en...
Elektronische toegang cliënt tot zorgdossier

Elektronische toegang cliënt tot zorgdossier

Sinds 1 juli jl. moeten zorgaanbieders cliënten kosteloos elektronische inzage geven in hun zorgdossier. Ook moet op verzoek van de cliënt een elektronisch afschrift van het dossier worden verstrekt. Dit vereist extra aandacht voor gegevensbeveiliging en -overdracht....