Ledenwebsite

Leden van SPOT kunnen inloggen op het ledendeel van de site. Op deze ledenwebsite kunnen leden ondermeer een model-Kwaliteitshandboek en praktische model-documenten downloaden. Ook staan er diverse dossiers op de ledenwebsite over onderwerpen die voor ondernemers (en hun cliënten) in de thuis- en woonzorg van belang zijn.

Klik hier om in te loggen op de ledenwebsite

SPOT doet haar uiterste best om de informatie op deze website zo volledig mogelijk en zorgvuldig te publiceren. SPOT is niet aansprakelijk voor het onjuist gebruik van documenten; het gebruik en/of aanpassing van de documenten is voor eigen risico.

Let op: de documenten mogen niet verder worden verspreid!
Mist u documenten? Neem dan contact met het secretariaat op via info@verenigingspot.nl.