Omgaan met krapte op de arbeidsmarkt in de zorg

door | jul 9, 2024 | Algemeen

Zorgaanbieders en zorgverleners in de ouderenzorg hebben te maken met een toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Diverse zorgaanbieders verkennen oplossingen om de zorg anders te organiseren.

In 2022 bracht de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) toezichtbezoeken aan een aantal van deze aanbieders. In de publicatie van het IGJ vind je ter inspiratie zes voorbeelden van het anders organiseren van ouderenzorg.

Expertgroep Arbeidsmarkt SPOT

Vanuit SPOT wordt er periodiek gespard over diverse actuele thema’s. Zo is er de Expertgroep Arbeidsmarkt, bestaande uit SPOT-leden met ondersteuning van externe deskundigen, die leden ondersteunt om gekwalificeerde medewerkers te vinden en mogelijke oplossingen in kaart brengt om het effect van het tekort aan medewerkers op de zorgverlening te beperken.

De Expertgroep heeft diverse hulpmiddelen voor leden ontwikkeld, zoals een fiscaal getoetste in-/uitleenovereenkomst, een leidraad voor succesvolle regionale samenwerking met praktijkvoorbeelden en een toolkit voor het organiseren van een regionale arbeidsmarktcampagne. Ook publiceert de Expertgroep periodiek een overzicht van subsidieregelingen voor het opleiden van medewerkers en het anders organiseren van de zorg.

De Expertgroep onderzoekt verder de mogelijkheden om medewerkers gezamenlijk regionaal op te leiden. Dankzij het brede zorgaanbod van SPOT-leden, is SPOT in staat om een zorgprofessional in opleiding de benodigde ervaring op te laten doen bij verschillende zorginstellingen. Dit brengt diverse voordelen met zich mee, zoals verkort opleiden, werkend leren in een persoonlijke werkomgeving en de mogelijkheid om ervaring op te doen bij kleinschalige zorgaanbieders met een gevarieerd zorgaanbod.

De Expertgroep heeft niet de illusie om het tekort om gekwalificeerde zorgverleners op te lossen maar zet zich in om het effect van het tekort voor kleinschalige zorgaanbieders zoveel mogelijk te beperken.