Nieuws

Heeft u een woonzorglocatie en/of zelfstandige woonunits achter een blokaansluiting? En bent u degene die het energiecontract heeft? Dan kunt u vanaf 25 april a.s. een tegemoetkoming voor de energiekosten aanvragen voor uw clienten. Om u hierover te informeren vindt...

Lees meer

Afgelopen vrijdag 14 april vond een door SPOT georganiseerde 'meeloopdag' plaats, bedoeld voor Caroline van der Plas van de BBB samen met enkele Statenleden. Helaas werd Caroline geveld door griep en zal vandaag nog met haar een nieuwe datum worden geprikt. Vijf...

Lees meer

Nieuw kwaliteitskompas ingediend

Vrijdag 24 maart jl. is het nieuwe Generiek kompas Samen werken aan kwaliteit van bestaan door een brede groep partijen, waaronder Zorgthuisnl, ingediend bij het Zorginstituut. Het nieuwe kompas biedt ruimte voor een andere manier van kijken naar kwaliteit van bestaan...

Lees meer

IZA-fonds wijkverpleging live!

Het IZA-fonds wijkverpleging is live! Het IZA-fonds Wijkverpleging is bedoeld om de wijkverpleging een boost te geven zodat aanbieders in staat worden gesteld om de IZA-doelstellingen te behalen. Kijk voor meer informatie op https://www.izafondswijkverpleging.nl/

Lees meer

SectorplanPlus

Het ministerie van VWS heeft bekend gemaakt welke middelen zijn toegekend aan SectorplanPlus 2022-2023. In plaats van de verwachte 100 miljoen heeft VWS op 14 februari 2023 een bedrag van 139 miljoen beschikt. Hiermee kan een belangrijk deel van de aangevraagde...

Lees meer

Cultuursensitieve zorg

Steeds meer mensen met een migratieachtergrond hebben zorg nodig of werken in de zorg. Daarom is het belangrijk dat er steeds meer aandacht is voor culturele verschillen in de zorg. In de week van 27 t/m 31 maart is de SPOT ON-week Cultuursensitieve zorg. Tijdens deze...

Lees meer

SPOT doet haar uiterste best om de informatie op deze website zo volledig mogelijk en zorgvuldig te publiceren. SPOT is niet aansprakelijk voor het onjuist gebruik van documenten; het gebruik en/of aanpassing van de documenten is voor eigen risico.

Let op: de documenten mogen niet verder worden verspreid!
Mist u documenten? Neem dan contact met het secretariaat op via info@verenigingspot.nl.

Nieuwsberichten en artikelen

Aankondiging tweede aanvraagronde IZA-fonds wijkverpleging

Het IZA-fonds wijkverpleging is opgericht met als doel de wijkverpleging een boost te geven. De eerste aanvraagronde heeft tot het resultaat geleid dat rond de 400 aanvragen en hiermee ongeveer de helft van het fonds is toegekend. Het volledige fondsbudget van € 75...

Lees meer

 

Contact

De Molen 92
3995 AX Houten
Tel: 035 - 542 75 17

info@verenigingspot.nl

KvK: 09104858
NL16 ABNA 0480094594

Volg ons op social media: