Nieuws

CAO VVT 2020-2021 algemeen verbindend verklaard

Vandaag is de algemeen verbindend verklaring van de CAO VVT 2020-2021 gepubliceerd. Deze CAO is met ingang van morgen algemeen verbindend verklaard en geldt tot en met 31 augustus 2021. De CAO is van toepassing op alle leden van SPOT.

Lees meer

Zorg thuis in crisistijd belangrijker dan ooit

Zorgaanbieders in de wijkverpleging, begeleiding en hulp bij het huishouden hebben te kampen met ziekte en uitval bij cliënten en bij zorgprofessionals. Toch blijven de zorgaanbieders de zorg thuis zoveel mogelijk doorzetten. Soms behoort alleen de meest noodzakelijke zorg tot de mogelijkheden en wordt het zorgaanbod aangepast. Waar nodig wordt een alternatieve vorm van zorg- of dienstverlening toegepast. Specifiek voor coronapatiënten worden de planningen en routes ingericht of aangepast.

Lees meer

Overheid presenteert deze week reddingsplan zorg

Vorige week maakten het ministerie van VWS, Justitie en Veiligheid en VNG al afspraken om de financiële zekerheid van zorgaanbieders binnen de Wmo en Jeugdwet te waarborgen. Het ministerie van VWS is echter bezig met een reddingsplan voor de gehele zorgsector. “Geen enkele instelling mag door de coronacrisis failliet gaan”, meldde een woordvoerder van VWS.

Lees meer

SPOT levert vandaag met spoed 50.000 mondkapjes aan leden

Vandaag worden er 50.000 mondkapjes, die door branchevereniging SPOT zijn besteld, uitgeleverd aan leden van de vereniging. De leden, kleinschalige zorgaanbieders in met name de wijkverpleging en woonzorg, hebben een enorm tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen die nodig zijn om veilig zorg te verlenen tijdens de coronacrisis.

Lees meer

Subsidie noodregeling voor digitale zorg thuis

Zojuist heeft VWS aangekondigd dat er een noodregeling komt voor zorgaanbieders, die zorg op afstand moeten kunnen verlenen. Door deze noodregeling kan er vanaf woensdag 25 maart 9:00 uur subsidie tot maximaal € 50.000 euro worden aangevraagd. Deze subsidie is bedoeld voor digitale toepassingen waarmee zorg en ondersteuning op afstand mogelijk worden gemaakt.

Lees meer

Verruimde beleidsregels NZa voor indicatiestelling op afstand

In verband met de coronacrisis heeft de NZa de beleidsregels rond indicatiestelling bij cliënten thuis verruimd naar zorg op afstand. Hiermee wordt de indicatiestelling door verpleegkundigen vergemakkelijkt in tijden van enorme druk op de wijkverpleging op dit moment, door bijvoorbeeld via beeldbellen of per telefoon te indiceren.

Lees meer

Tekort beschermingsmiddelen: actie nodig!

Het tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen, vooral mondkapjes, wordt steeds nijpender. In de niet-acute zorg leidt dit soms tot angst bij zorgverleners en cliënten, die zich in de steek gelaten voelen en niet meer veilig zorg kunnen verlenen/ontvangen. SPOT heeft het ministerie van VWS gevraagd om snel actie te ondernemen.

Lees meer

Login

Login op onze leden- of medewerkersportaal

Voor meer informatie gaat u naar onze ledenpagina.

Zoek een zorgverlener bij u in de buurt

Op onze website vind je per provincie de zorgverlener bij u in de buurt.

Nieuwsberichten en artikelen

Vragenlijst Budgethouder in de coronacrisis

De verspreiding van het coronavirus en de daardoor getroffen maatregelen hebben een behoorlijke impact op het leven van budgethouders. Kunnen ze zorg en/of ondersteuning goed regelen? Waar lopen ze tegenaan? En wat baart hen zorgen richting de toekomst? Per Saldo wil graag weten hoe de maatregelen voor budgethouders in de praktijk uitpakken. Vandaar dat ze een vragenlijst voor budgethouders hebben gemaakt.

Lees meer

Interviews Roger van Huystee en Andrea Reidsma in Clique Magazine

In het meinummer van Clique Magazine gaan SPOT-bestuursleden Roger van Huystee en Andrea Reidsma in op de innovatiekracht en wendbaarheid van kleinschaligere zorgaanbieders die nu zo hard nodig is. Verder geven zij hun visie op het belang van samenwerking en communicatie met overheid, zorginstellingen en cliënten. Clique Magazine wordt verspreid als bijlage bij Elsevier Weekblad.

Lees meer

 

Contact

Gooimeer 4
1411 DC Naarden
Postbus 5135
1410 AC Naarden

Tel: 035 - 542 75 17

[email protected]

KvK: 09104858
NL16 ABNA 0480094594

Volg ons op social media:

    

of stuur ons een app: