Nieuws

Nieuwe afspraken NZa omtrent zorgcontractering

Een soepel en snel contracteerproces tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder zorgt ervoor dat contracten eerder worden gesloten. Vereniging SPOT pleit voor een toegankelijke en transparante contractering voor alle zorgaanbieders. Kleine zorgaanbieders worden vaak belemmerd om een contract met een zorgverzekeraar aan te gaan.

Lees meer

Belangrijk document NZa: richtlijnen voor zorgaanbieders Wlz-zorg

De “Declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2024 (NR/REG-2410c)” beschrijft de regels en procedures voor de administratie en declaratie van langdurige zorg in Nederland voor het jaar 2024. Het document is uitgegeven door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en heeft als doel om inzichtelijke, rechtmatige declaraties te bevorderen en dubbele declaraties te voorkomen.

Lees meer

Update BPRA week 28

Maria Olthaar van BPRA heeft deze week wederom een update over onze werkzaamheden en de politieke actuele situatie in Den Haag. Vorige week is het Kabinet Schoof I beëdigd. Daarnaast vond donderdagochtend het werkbezoek van Arend Kisteman (VVD) plaats. 

Lees meer

De IGJ onderzocht de kwaliteit langdurige zorg voor ouderen thuis

De IGJ heeft onderzocht of de Wlz-zorg thuis veilig en verantwoord wordt geboden. Hierover is de volgende publicatie verschenen. Vereniging SPOT kent vele ondernemende leden die deze VPT zorg in de thuissituatie en in geclusterde woonvormen verlenen. Wij ondersteunen hen in het maken van de juiste keuzes.

Lees meer

‘Generiek Kompas – Samen werken aan kwaliteit van bestaan’ opgenomen in Register

Thuis, in het verpleeghuis of ergens daar tussenin. Ongeacht de plek waar iemand woont als je zorg krijgt, wordt het Generiek Kompas het uitgangspunt voor de kwaliteit van de te leveren professionele zorg. Het ‘Generiek Kompas – Samen werken aan kwaliteit van bestaan’ is per 1 juli opgenomen in het Register van het Zorginstituut Nederland en treedt direct in werking. Het vervangt de drie huidige kwaliteitskaders: verpleeghuiszorg, wijkverpleging en het addendum voor Wlz-zorg thuis.

Lees meer

SPOT doet haar uiterste best om de informatie op deze website zo volledig mogelijk en zorgvuldig te publiceren. SPOT is niet aansprakelijk voor het onjuist gebruik van documenten; het gebruik en/of aanpassing van de documenten is voor eigen risico.

Let op: de documenten mogen niet verder worden verspreid!
Mist u documenten? Neem dan contact met het secretariaat op via info@verenigingspot.nl.

Nieuwsberichten en artikelen

 

Contact

Lange Voorhout 58
2514EG Den Haag
Tel: 035 - 542 75 17

info@verenigingspot.nl

KvK: 09104858
NL16 ABNA 0480094594

Volg ons op social media: