Ontwikkelingen rondom het nieuwe Kwaliteitskompas

door | mrt 20, 2024 | Algemeen

 

Er is een nieuw kwaliteitsinstrument in ontwikkeling dat de kwaliteitskaders Wijkverpleging en Verpleeghuiszorg moet gaan vervangen. Dit Generiek Kompas Samen Werken aan Kwaliteit van Bestaan houdt beter rekening met de uitdagingen in de zorg, de veranderende samenleving en de verbinding tussen wijkverpleging, verpleeghuiszorg en de Wmo.

Het Kompas is eind 2023 ter vaststelling voorgelegd aan Zorginstituut Nederland. Zorginstituut Nederland heeft vervolgens besloten om het Kompas nog niet op te nemen in het Register, en heeft de opstellers verzocht om het implementatieplan uiterlijk 12 april a.s. op een aantal onderdelen te concretiseren. Doelstelling blijft om het Kompas per 1 juli 2024 op te nemen in het Register, waarna de kwaliteitskaders Wijkverpleging en Verpleeghuiszorg vervallen.

In 2024 wijzigt de methode van uitvraag van cliëntervaringen niet (verpleeghuiszorg totaalscore 6 vragen en wijkverpleging PREM), maar aan de totaalscore voor de verpleeghuiszorg is één aanbevelingsvraag (NPS) toegevoegd. Vanaf 2025 worden cliëntervaringen gemeten met één vragenlijst voor mensen met een zorgvraag thuis, in de wijk of het verpleeghuis. Daarnaast dienen zorgaanbieders vanaf 2024 een kwaliteitsbeeld (terug- en vooruitblik op de kwaliteit van de zorg) op te leveren. Het Handboek Cliëntervaringsmetingen 2024 zal binnenkort worden gepubliceerd.

Zodra er meer bekend is over het opnemen van het Kompas in het Register, informeert SPOT haar leden over de effecten van de nieuwe kwaliteitsverantwoording.