Uitstel beantwoording Kamervragen n.a.v. SPOT-artikel

Kamervragen naar aanleiding van SPOT-artikel

Met het artikel “De indicatiepraktijk, wijkverpleging onder druk en in de kou” willen we aandacht vragen voor de problematiek dat zorgverzekeraars vaak op de stoel van de wijkverpleegkundige gaan zitten, bij het beoordelen van de zorgvraag. Inmiddels zijn er door Vera...