Reactie SPOT op Integraal Zorgakkoord

door | sep 14, 2022 | Algemeen, Nieuws uit Den Haag, Thuiszorg, Vereniging, Woonzorg

Alhoewel we mede inzien dat passende zorg geboden is en dat we aan de vooravond staan van een enorme opgave in de zorg, is SPOT niet akkoord met het Integraal Zorgakkoord (IZA). Omdat veel partijen kritiek hebben, is het de vraag of de definitieve tekst van het akkoord op Prinsjesdag klaar is. Vrijdag praat het ministerie verder met organisaties.

Als SPOT kunnen we ons niet vinden in het voorliggende stuk en zodoende zouden we het dus niet ondertekenen. We missen aansluiting bij de leefwereld van onze cliënt die zich het beste verzorgd voelt in een kleinschalige aanpak. Daarnaast is het zeer gericht op de “cure” en minder gericht op de “care”. Het akkoord leunt te veel op de zorgverzekeraar en beperkt de kleinschalige zorgaanbieder. Ook is het beperken van ongecontracteerde zorg een slechte ontwikkeling. Al met al een negatief advies vanuit SPOT.

Spoedoverleg
In de afgelopen dagen hebben meerdere partijen aangegeven het akkoord niet te willen ondertekenen. Gisteren heeft het ministerie van Volksgezondheid de zorgorganisaties die betrokken zijn bij de opstelling van IZA uitgenodigd voor een spoedoverleg. Vrijdag wordt er verder gesproken.

Reactie Zorginstituut Nederland
Zorginstituut Nederland heeft vandaag een reactie gegeven op het voorlopig uitstellen van de ondertekening van het zorgakkoord: “De transitie naar passende zorg staat niet ter discussie. Waar we met IZA nu staan is al een enorme stap voorwaarts.”