Zorgbonus 2021

Zorgbonus 2021

Na veel politieke discussie over de hoogte van de zorgbonus heeft minister Van Ark de uitgangspunten van de bonusregeling 2021 beschreven. De kernpunten zijn: De bonus is bedoeld voor zorgprofessionals die in de periode 1 oktober 2020 tot 15 juni 2021 naar het oordeel...
Subsidieregeling Coronabanen

Subsidieregeling Coronabanen

Omdat naar verwachting de druk op de zorg in het najaar hoog blijft, heeft VWS besloten om de subsidieregeling Coronabanen opnieuw open te stellen. Voor het tweede tijdvak is € 40 miljoen beschikbaar. Subsidie aanvragen is mogelijk van 14 t/m 25 juni 2021. Subsidie is...
Het Grote Zorgdebat 2021

Het Grote Zorgdebat 2021

Maandag 8 maart jl. organiseerde een breed scala aan zorgpartijen Het Grote Zorgdebat 2021. Onder leiding van Donatello Piras als debatleider gingen Fleur Agema (PVV), Joba van den Berg (CDA), Vera Bergkamp (D66), Corinne Ellemeet (GroenLinks), Maarten Hijink (SP),...