SET COVID-19 2.0 open vanaf maandag 27 juli

SET COVID-19 2.0 open vanaf maandag 27 juli

Het ministerie van VWS maakt 77 miljoen extra vrij voor ondersteuning en zorg op afstand via digitale toepassingen. Het gaat om een aanvullend bedrag bedoeld voor zorg aan thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking. Door het grote...
Minder wijkverpleging na corona-uitbraak

Minder wijkverpleging na corona-uitbraak

Na de corona-uitbraak daalde het aantal zorgvragen in de wijkverpleging. Minder mensen maakten gebruik van wijkverpleging na een behandeling in het ziekenhuis. Ook huisartsen hebben minder verwijzingen voor wijkverpleging uitgeschreven. Dat blijkt uit een analyse van...
Pgb-Wlz en corona maatregelen vanaf 1 juli

Pgb-Wlz en corona maatregelen vanaf 1 juli

Het kabinet heeft de coronamaatregelen versoepeld. Vanaf 1 juli is er weer veel meer mogelijk. Voor pgb-zorg veranderen de maatregelen die het ministerie van VWS in april nam om de pgb-zorg en ondersteuning door te kunnen laten gaan tijdens de coronacrisis. Zorg en...
Verlenging tijdelijke inzet helpenden tot 1 september

Verlenging tijdelijke inzet helpenden tot 1 september

Het organiseren van zorg in de wijk is door de impact van corona een behoorlijke opgave. Het vraagt veel van zorgprofessionals en zorgorganisaties. Samen met zorgverzekeraars wordt daarom gezocht naar oplossingen, zodat verzekerden veilig en tijdig de noodzakelijke...
Meting PREM Wijkverpleging toch in 2020

Meting PREM Wijkverpleging toch in 2020

Eerder werd gemeld dat de PREM Wijkverpleging was uitgesteld tot 2021. Organisaties waren niet langer verplicht om in 2020 een PREM Wijkverpleging te meten en de PREM-data aan te leveren bij het Openbare Databestand (ODB) van Zorginstituut Nederland (ZiNL). ZiNL heeft...
Nieuw inkoopkader Wlz-zorg 2021-2023

Nieuw inkoopkader Wlz-zorg 2021-2023

Minister De Jonge heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over het nieuwe meerjarige Wlz-zorginkoopkader 2021-2023 van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Op de website van ZN vindt u het inkoopkader en diverse inkoopdocumenten. De Kamerbrief over Wlz zorginkoopkader...