Logo NZa

Oproep: neem deel aan NZa enquête contractering wijkverpleging

door | dec 16, 2021 | Algemeen, Thuiszorg

Mensen verzekeren van passende zorg thuis. Hiervoor wordt het de komende jaren steeds belangrijker hoe en welke afspraken zorgaanbieders en zorgverzekeraars uit het Hoofdlijnenakkoord maken en uitvoeren. Daarom neemt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ook dit jaar de contractering in de wijkverpleging onder de loep en brengt daartoe een monitor uit.

De monitor is gebaseerd op onder andere de resultaten van een vragenlijst die wordt ingevuld door zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Om goed onderbouwde uitspraken te doen over de contractering is het belangrijk dat zoveel mogelijk zorgaanbieders en zorgverzekeraars de vragenlijst invullen.

Oproep aan zorgaanbieders wijkverpleging: vul de enquête uiterlijk 7 januari 2022 in
De NZa stelt het daarom bijzonder op prijs als zorgaanbieders willen deelnemen aan de enquête en deze uiterlijk 7 januari 2022 invullen. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal vragen met 1/3 verminderd. Invullen van de vragenlijst voor aanbieders kost ongeveer 20 minuten. De input wordt vertrouwelijk behandeld. In de publicatie zijn de resultaten niet naar individuele zorgverzekeraars herleidbaar.

De vragenlijst gaat over de prestaties extramurale verpleging en verzorging (wijkverpleging) voor de zorg die valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw).

> Vul de enquête in