Aanleveren kwaliteitsgegevens meetjaar 2021

door | dec 15, 2021 | Algemeen

Het aanleveren van kwaliteitsgegevens op grond van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is ook in 2022 weer voor leden van SPOT kosteloos. Hetzelfde geldt voor het aanleveren van kwaliteitsgegevens op grond van het Kwaliteitskader Wijkverpleging.

Procedure
– De indicatoren zijn dit jaar opnieuw niet veranderd.
– De handboeken zijn aangepast en gepubliceerd.
– Het ZINL heeft de brief met het verzoek aan de zorgorganisaties om de gegevens over meetjaar 2021 aan te leveren in oktober verstuurd.
– Voor de uitvragen wordt de Portal Verpleeghuiszorg weer operationeel.
– De uitvragen (zowel van de kwaliteitsindicatoren als de indicatoren personeelssamenstelling) gaan plaatsvinden in de periode januari t/m juni 2022.

> Informatie Aanleverinstructie Kwaliteitsgegevens op ZiNL, Zorginstituut Nederland