Welkom bij SPOT

Samenwerkende Professionele Organisaties
Thuis- en woonzorg

Laatste nieuws

Nieuw kwaliteitskompas ingediend

Vrijdag 24 maart jl. is het nieuwe Generiek kompas Samen werken aan kwaliteit van bestaan door een brede groep partijen, waaronder Zorgthuisnl, ingediend bij het Zorginstituut. Het nieuwe kompas...

Lees meer

Cursussen en bijeenkomsten

Aankomende evenementen

Nieuws

IZA-fonds wijkverpleging live!

Het IZA-fonds wijkverpleging is live! Het IZA-fonds Wijkverpleging is bedoeld om de wijkverpleging een boost te geven zodat aanbieders in staat worden gesteld om de IZA-doelstellingen te behalen. Kijk voor meer informatie op https://www.izafondswijkverpleging.nl/

Lees meer

SectorplanPlus

Het ministerie van VWS heeft bekend gemaakt welke middelen zijn toegekend aan SectorplanPlus 2022-2023. In plaats van de verwachte 100 miljoen heeft VWS op 14 februari 2023 een bedrag van 139 miljoen beschikt. Hiermee kan een belangrijk deel van de aangevraagde...

Lees meer

Cultuursensitieve zorg

Steeds meer mensen met een migratieachtergrond hebben zorg nodig of werken in de zorg. Daarom is het belangrijk dat er steeds meer aandacht is voor culturele verschillen in de zorg. In de week van 27 t/m 31 maart is de SPOT ON-week Cultuursensitieve zorg. Tijdens deze...

Lees meer

Branchevereniging vraagt om publiekscampagne voor beperkte beschikbare zorg http://dlvr.it/ScTcrl

De @VerenigingSPOT, die opkomt voor kleine en kleinschalige thuis- en woonzorgorganisaties, bood ...een petitie aan met de oproep de wachtlijsten in de thuis- en ouderenzorg aan te pakken. @LianedenHaan nam namens @GOUD_Nederland de petitie in ontvangst.
#goedouderworden #zorg

SPOT vraagt @ministerLZS om publiekscampagne voor bewustwording beperkte beschikbare #zorg

Dit ...deden wij met een petitie via de Kamercommissie #VWS ⬇️

https://www.verenigingspot.nl/spot-vraagt-om-publiekscampagne-voor-bewustwording-beperkte-beschikbare-zorg/

Waar staan wij voor?

Over SPOT

SPOT (vereniging Samenwerkende Professionele Organisaties Thuis- en Woonzorg) is de brancheorganisatie voor ondernemende kleinschalige thuis- en woonzorgaanbieders.

Bevlogen leden

De leden van SPOT zijn bevlogen en ondernemende zorgprofessionals, die dicht bij de zorg staan en zoveel mogelijk inspelen op de behoeften van hun cliënten.

Lees meer

Goed werkgeverschap

Medewerkers van onze leden krijgen de ruimte om zich te ontplooien en om vanuit hun eigen professionaliteit en bezieling hun ideeën voor kwaliteit en innovatie door te voeren op de werkvloer.

Belangenbehartiging

SPOT levert een constructieve en inhoudelijke bijdrage aan het debat en het beleid rondom de zorg, met als doel een nog beter passend zorgklimaat te creëren voor cliënten en zorgmedewerkers.

Leden van SPOT