Zorgbonus 2021

door | jun 7, 2021 | Algemeen, Thuiszorg, Woonzorg

Na veel politieke discussie over de hoogte van de zorgbonus heeft minister Van Ark de uitgangspunten van de bonusregeling 2021 beschreven.

De kernpunten zijn:

  • De bonus is bedoeld voor zorgprofessionals die in de periode 1 oktober 2020 tot 15 juni 2021 naar het oordeel van de zorgaanbieder een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd vanwege Covid-19 door onder uitzonderlijke omstandigheden zorg te blijven verlenen. Helaas moeten zorgaanbieders dus opnieuw zelf bepalen welke zorgverleners in hun organisatie in aanmerking voor de bonus komen;
  • De subsidievoorwaarden zijn naar verwachting verder nagenoeg gelijk aan die van de regeling in 2020;
  • Uiterlijk 15 juni a.s. wordt de nieuwe regeling gepubliceerd op DUS-I.nl, aanvragen moeten worden ingediend in de periode 15 juni 2021 tot uiterlijk 27 juli 2021 (via DUS-I);
  • Nadat alle aanvragen zijn beoordeeld kan de hoogte van de bonus worden vastgesteld. De hoogte van de bonus 2021 wordt (naar verwachting begin oktober) bepaald door het beschikbare budget te delen door het aantal zorgprofessionals en pgb-zorgverleners uit de positief beoordeelde bonusaanvragen, inclusief de over deze bonussen verschuldigde belasting;
  • Naar verwachting ontvangen de zorgaanbieders de aangevraagde bonus medio oktober zodat nog dit jaar uitbetaling kan plaatsvinden.