Kamerbrief over aanbieding 115e OMT-advies

door | jun 4, 2021 | Nieuws uit Den Haag

Minister De Jonge heeft de Tweede Kamer het 115e OMT-advies gestuurd (zie link onderaan). In een bijlage van het advies (zie link onderaan) staat o.a. het volgende genoemd over de versoepelingen in de langdurige zorg:

  • Uitgangspunt bij versoepeling van de maatregelen in instellingen voor langdurige zorg blijft dat een optimale balans wordt nagestreefd tussen veiligheid voor bewoners en medewerkers enerzijds en de impact van de preventieve maatregelen op het welbevinden van de bewoners anderzijds.
  • Hierbij wordt rekening gehouden met het feit dat een deel van de bewoners door dementie of verstandelijke beperking de maatregelen niet begrijpt en zich er daardoor niet aan kan houden.
  • Bij verdere versoepelingen wordt beoogd om de maatregelen binnen de instelling zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de maatregelen die gelden in de rest van de maatschappij. Bij verdere versoepelingen in de maatschappij kunnen dan ook binnen de instellingen voor de langdurige zorg de maatregelen verder versoepeld worden.

kamerbrief-over-aanbieding-115e-omt-advies

verdere-versoepeling-van-maatregelen-in-instellingen-voor-langdurige-zorg-en-zelfstandig-wonende-ouderen-na-vaccinatie-tegen-covid-19