Compensatieregeling Zvw 2021 wijkverpleging, eerstelijnsverblijf en GRZ

door | jun 8, 2021 | Algemeen

Zorgverzekeraars treffen opnieuw een regeling voor compensatie van gederfde omzet en meerkosten als gevolg van COVID-19 in 2021, specifiek voor aanbieders van wijkverpleging, eerstelijnsverblijf en GRZ.

De kernpunten zijn:

  • Er komt ook in 2021 een regeling voor (deel)vergoeding van de meerkosten. Die regeling zal zoveel mogelijk forfaitair en ex ante worden uitgevoerd. De hoogte van de compensatie zal afhankelijk zijn van de uitkomsten naar een onderzoek naar de gemiddelde meerkosten bij zorgaanbieders;
  • De nieuwe meerkostenregeling zal ook een tegemoetkoming voor kosten als gevolg van vaccinaties in het eerste kwartaal bevatten;
  • Er komt een continuïteitsbijdrage voor eerstelijnsverblijf en GRZ voor zorgorganisaties boven de € 1 miljoen omzet uit Zvw-zorg geleverd in het eerste en tweede kwartaal, met een vergoedingspercentage van 83% over het omzetverlies. Dit percentage kan verhoogd worden tot maximaal 88% indien sprake is van een verlies over 2021;
  • Voor aanbieders van wijkverpleging met een omzet uit Zvw-zorg van meer dan € 1 miljoen die in 2021 verlies maken komt er een vergoedingsregeling van 92% van de gederfde omzet;
  • De regelingen gelden voor alle zorgaanbieders, ongeacht of ze een contract hebben met een zorgverzekeraar;
  • De regelingen worden in het najaar gepubliceerd, dan volgt ook informatie over het aanvragen van de regelingen.

In een brief van ZN van 3 juni jl. leest u meer over de uitgangspunten van de regeling.