VWS en VNG: gemeenten moeten zich aan de afspraak houden

door | feb 27, 2024 | Algemeen

 

Tijdens de bijeenkomst van vorige maand met advocaat Renske Imkamp, is er stilgestaan bij de problematiek op het gebied van hulpmiddelenverstrekking aan cliënten met een VPT die geclusterd wonen. Inmiddels heeft het ministerie van VWS bevestigd dat gemeenten zich aan de gemaakte bestuurlijke afspraak moeten houden. Daarnaast adviseert VNG haar leden om hetzelfde te doen.

Er zijn gemeenten die weigeren om hulpmiddelen aan cliënten met een VPT te verstrekken. Dit wordt gedaan met een beroep op twee uitspraken van de rechter dat gemeenten geen hulpmiddelen hoeven te verstrekken aan cliënten met een Wlz-indicatie. Cliënten met een VPT die geclusterd wonen, vallen daardoor tussen wal en schip; ze kunnen geen beroep doen op de Wmo, maar ook niet op de Wlz.

In vorige berichtgeving gaven we al aan dat de desbetreffende gemeenten voorbij gaan aan een bestuurlijke afspraak waarin is vastgelegd dat gemeenten hulpmiddelen moeten verstrekken aan cliënten met een VPT die aan de voorwaarden voldoen. Inmiddels heeft het ministerie van VWS bevestigd dat gemeenten zich aan deze bestuurlijke afspraak moeten houden en hulpmiddelen en woningaanpassingen moeten leveren aan cliënten in geclusterde woonvormen met een VPT. Ook de VNG adviseert haar leden om de bestuurlijke afspraak na te leven. Mede dankzij de gezamenlijke inzet van SPOT en andere brancheverenigingen zoals Zorgthuisnl, BVKZ en FLZ, kon dit goede nieuws tot stand komen.

VWS bereidt een wijziging van de Wlz voor die duidelijkheid moet geven over de hulpmiddelenverstrekking aan cliënten in geclusterde woonvormen. In dit kader zet SPOT zich in voor een onbetwistbare definitie van het begrip ‘thuiswonen’ die volledig aansluit bij de verschillende woonvormen voor ouderen die zelfstandig willen blijven wonen. Omdat een wetswijziging nog geruime tijd kan duren, is vooral een uitspraak van VWS of de rechter over dat laatste op korte termijn gewenst. Tot die tijd vertrouwen we erop dat gemeenten zich houden aan de bestuurlijke afspraken.

Gemeenten die weigeren om hulpmiddelen te verstrekken aan cliënten in geclusterde woonvormen met een VPT, kun je wijzen op het advies van de VNG en de opvatting van VWS. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan horen we dat graag en helpen we jullie verder.