Verdere uitwerking nieuw model bekostiging verpleeghuizen NZa

door | feb 17, 2021 | Algemeen, Thuiszorg, Woonzorg

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft recent het advies ‘Intergrale vergelijking verpleeghuiszorg’ gepresenteerd. Dit moet een eerste stap zijn, op weg naar tarieven waarin de relatie tussen bekostiging en kwaliteit steviger is dan nu het geval.

De NZa heeft op basis van integrale vergelijking van zo’n 300 aanbieders geconstateerd dat de kostenverschillen tussen aanbieders – die verpleeghuiszorg van dezelfde aard en kwaliteit leveren – op ongeveer 7 procent liggen. Deze uitkomsten geven volgens de NZa een indicatie van de ‘potentiële verbeterruimte’ in de verpleeghuiszorg.

In het advies beschrijft de NZa hun ervaringen van het afgelopen jaar, bij de ontwikkeling van een nieuw model voor de bekostiging van verpleeghuizen. Uit de eerste ervaringen blijkt dat deze integrale vergelijking verschillen tussen zorgaanbieders laat zien en hen zo kan helpen van elkaar te leren en zich te verbeteren. Maar het model is nog niet robuust genoeg om het toe te passen in de tariefregulering. Daarom stelt de NZa voor de integrale vergelijking verder door te ontwikkelen.

Meer hierover leest u in het artikel van de NZa.