Controle nieuwe toetreders thuiszorg door Inspectie SZW

door | feb 16, 2021 | Vereniging

Veel organisaties in de wijkverpleging hebben de afgelopen maanden een brief ontvangen van de Inspectie SZW met vragen over (arbo)veiligheid. Binnenkort ontvangen ook thuiszorgorganisaties die volgens de Kamer van Koophandel gestart zijn tussen 1 juli 2019 en 31 december 2020 een brief met informatie over eerlijk, gezond en veilig werken.

Via deze brief wil de Inspectie SZW nieuwe toetreders informeren over de wet- en regelgeving via de zelfinspectietools van de Inspectie SZW en de arbocatalogus VVT. Ook bevat de brief informatie over het maken van een Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E), beloning van werknemers en werk- en rusttijden. Daarbij wordt verwezen naar www.zelfinspectie.nl, www.arbocatalogusvvt.nl en www.inspectieszw.nl.

Enkele weken na het versturen van de brief volgt een nabelronde van ISZW en bij een deel van de starters wordt de RI&E’s en het basiscontract opgevraagd en/of wordt een inspectiebezoek aangekondigd. In het inspectiebezoek zal vooral worden gekeken in hoeverre startende thuiszorgorganisaties de risico’s voor SARS-CoV-2 bij de werkzaamheden van de werknemers goed in kaart brengen en voldoende maatregelen treffen om hen te beschermen tegen besmetting.