Veel aandacht voor artikel wijkverpleegkundige

door | feb 16, 2021 | Vereniging

Het artikel dat SPOT heeft gepubliceerd om de problematiek over afwijking van de zorgverzekeraar van de indicatie van de wijkverpleegkundige uit te lichten is veel gelezen en gedeeld. Ook is er veel gereageerd op de berichtgeving in LinkedIn, veel wijkverpleegkundigen geven aan zich in de problematiek te herkennen.

Op 27 januari jl. heeft minister De Jonge gereageerd op Kamervragen die naar aanleiding van het artikel zijn gesteld. In zijn reactie lijkt de minister de indruk te wekken dat zorgverzekeraars alleen indicaties wijzigen als er sprake is van onjuistheden in die indicatie. Daarmee gaat de minister in eerste instantie voorbij aan de kern van de problematiek: dat de (her)indicatie wel degelijk past bij de zorgvraag van een cliënt, vastgesteld door een daartoe opgeleide zorgprofessional, maar dat de zorgverzekeraar daar (zonder overleg) van afwijkt. De minister geeft echter daarna aan dat zorgverzekeraars indien zij afwijken van een door de wijkverpleegkundige indicatie altijd in overleg met de indicatiesteller moeten treden én voldoende gemotiveerd moeten aangeven waarom wordt afgeweken.

De minister vermeldt een wetenschappelijk onderzoek dat meer duiding moet geven aan de praktijkvariaties en geeft ook aan dat verzekeraars het proces rondom de indicatiestelling onder de loep nemen.

Van de NZa is inmiddels een uitnodiging ontvangen om over de problematiek in overleg te gaan.

OPROEP: zijn er bij u situaties bekend waarbij de zorgverzekeraar zonder overleg met de wijkverpleegkundige afwijkt van de door die wijkverpleegkundige gestelde indicatie? Dan horen we dat graag! Geef uw ervaringen door via [email protected].