Eerlijk, gezond en veilig werk in de thuiszorg – een handreiking aan gemeenten als opdrachtgever

door | jul 7, 2021 | Algemeen, Thuiszorg

Onlangs is in opdracht van SZW en Inspectie SZW en in overleg met de VNG de handreiking “Eerlijk, gezond en veilig werk in de thuiszorg – gereedgekomen. Dit is een handreiking aan gemeenten als opdrachtgever in het sociaal domein. Uit onderzoek is gebleken dat werknemers in de thuiszorg zich vaker dan andere werknemers ziek melden om een reden die is gelegen in het werk. Het gaat om een derde van alle ziekmeldingen.

De handreiking wijst opdrachtgevers, waaronder gemeenten, er dat zij in hun rol als inkoper (meer) aandacht zouden kunnen hebben voor eerlijk, gezond en veilig werken in de thuiszorg. Behalve tijdens de inkoopprocedure, moet dit onderwerp structurele aandacht krijgen gedurende de looptijd van het contract met thuiszorgorganisaties.

Bron/Lees het hele bericht bij Inspectie SZW

Download de handreiking