Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg: geactualiseerd kader en handboeken 2021 gepubliceerd

door | jul 7, 2021 | Algemeen, Woonzorg

Op 1 juli 2021 is de geactualiseerde versie van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg gepubliceerd, tegelijkertijd met de handboeken met de indicatorensets voor meetjaar 2021. Het geactualiseerde  Kwaliteitskader en de twee indicatorensets zijn opgenomen in het Register van het Zorginstituut.

Het Kwaliteitskader vormt de wettelijke basis voor de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. Het Zorginstituut stelde dit kader in 2017 vast. In deze versie stonden verschillende ontwikkelopdrachten beschreven voor de sector. Deze zijn inmiddels afgerond, vandaar dat het kader geactualiseerd diende te worden. Ook is de tekst wat opgefrist en hier en daar opnieuw geordend. Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht anders dan die voortvloeien uit de afgeronde ontwikkelopdrachten of andere besluiten die de Stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg genomen heeft in de afgelopen jaren.

De indicatorensets zijn niet gewijzigd ten opzichte van het afgelopen meetjaar; wel zijn op sommige plekken meetinstructies verhelderd of aangevuld. Voor meetjaar 2021 kunt u vanaf 1 januari 2022 starten met het meten van de indicatorensets.

Het motto van het geactualiseerde kader is: ‘Samen leren en ontwikkelen.’ Dit is van begin af aan de inzet en doelstelling van het Kwaliteitskader geweest. Een hulpmiddel om met alle betrokkenen de kwaliteit van de verpleeghuiszorg hoog te houden.

U kunt het kader en de handboeken downloaden op de website van het Zorginstituut: