Opleidingsfonds wijkverpleging 2024

In maart 2023 is het Investeringsakkoord Opleiding Wijkverpleging afgesloten. Het doel van het opleidingsakkoord is samen, méér en anders opleiden zodat voorkomen wordt dat de wijkverpleging een (nog) een groter tekort aan zorgprofessionals krijgt. Eén van de gemaakte...

Publiekscampagne Zorg voor toestemming

Om goede zorg te kunnen leveren, is het cruciaal dat zorgverleners beschikken over complete en actuele gegevens van patiënten en cliënten. Hiervoor is snelle en veilige gegevensuitwisseling nodig. Een belangrijke voorwaarde voor gegevensuitwisseling is dat de patiënt...

Informatiebijeenkomst Kwaliteitskompas

In opvolging van de informatiebijeenkomsten eerder dit jaar organiseren wij op woensdag 22  november a.s. van 11.00 – 12.30 uur de finale online bijeenkomst over het concept Kwaliteitskompas ‘Samen werken aan kwaliteit van bestaan’. Partijen uit de verpleeghuiszorg en...

Uitspraak kort geding zorgkantoren

Op 31 oktober jl. kwam de uitspraak in het kort geding tegen het inkoopbeleid van de zorgkantoren. De rechter heeft hierin geoordeeld dat de zorgkantoren hun beleid grotendeels mogen handhaven. De onderbouwing van het richttariefpercentage acht de rechter voldoende....