Uitspraak kort geding zorgkantoren

door | nov 9, 2023 | Algemeen

Op 31 oktober jl. kwam de uitspraak in het kort geding tegen het inkoopbeleid van de zorgkantoren. De rechter heeft hierin geoordeeld dat de zorgkantoren hun beleid grotendeels mogen handhaven. De onderbouwing van het richttariefpercentage acht de rechter voldoende. Twee onderdelen moeten de zorgkantoren wel aanpassen van de rechter: het eerste is dat aanbieders jaarlijks mogelijkheid moeten hebben om bezwaar te maken tegen de gestelde (richt)tarieven. Verder oordeelt de rechter dat de zorgkantoren Menzis, VGZ, CZ en Zorg en Zekerheid geen historisch lager tarief als uitgangspunt mogen nemen, alleen omdat een zorgaanbieder in het verleden met dat lagere tariefpercentage uit de voeten kon. Met name dit laatste zien wij toch als een positief punt. Heeft u hier mee te maken, ga met het zorgkantoor in gesprek hoe de aanpassing wordt verwerkt.