Informatiebijeenkomst Kwaliteitskompas

door | nov 16, 2023 | Algemeen

In opvolging van de informatiebijeenkomsten eerder dit jaar organiseren wij op woensdag 22  november a.s. van 11.00 – 12.30 uur de finale online bijeenkomst over het concept Kwaliteitskompas ‘Samen werken aan kwaliteit van bestaan’. Partijen uit de verpleeghuiszorg en de wijkverpleging hebben samen gewerkt aan de totstandkoming ervan.

Het nieuwe Kwaliteitskompas komt in de plaats van het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg, het Addendum bij kwaliteitskader verpleeghuiszorg voor langdurige zorg thuis met een Wlz-indicatie en het Kwaliteitskader wijkverpleging. Het Kompas is ook van toepassing voor de kortdurende zorg, zoals ELV, GRZ en GZSP. Het Kompas moet duidelijk maken wat mensen met een zorg- of ondersteuningsvraag en hun naasten, mantelzorgers, naasten, sociale netwerk, zorg- en welzijnsprofessionals en zorg- en welzijnsorganisaties gezamenlijk onder goede zorg en een waardevolle bijdrage aan kwaliteit van bestaan verstaan. Alle leden die werken met ouderen zullen met dit Kwaliteitskompas in de praktijk gaan werken.

Tijdens de informatiebijeenkomst wordt het Kwaliteitskompas nader toegelicht en wordt er aansluitend gevraagd of u ermee kunt instemmen dat SPOT mede-indiener is van dit Kompas. Ook is er dan gelegenheid om nog aanvullende vragen te stellen. U kunt zich hiervoor aanmelden via deze link.

Aansluitend op de informatiebijeenkomst vragen wij de leden in een aparte digitale bijeenkomst om te stemmen of zij akkoord zijn dat SPOT mede-indiener van het kompas zal zijn. Hiervoor zullen we de leden die zich aanmelden een aparte link sturen. Kunt u niet aanwezig zijn, maar wilt u wel uw stem laten horen? Stuur dan een bericht naar g.balfoort@verenigingspot.nl