Opleidingsfonds wijkverpleging 2024

door | dec 7, 2023 | Algemeen

In maart 2023 is het Investeringsakkoord Opleiding Wijkverpleging afgesloten. Het doel van het opleidingsakkoord is samen, méér en anders opleiden zodat voorkomen wordt dat de wijkverpleging een (nog) een groter tekort aan zorgprofessionals krijgt. Eén van de gemaakte afspraken uit dit akkoord is dat er voor het jaar 2024 € 60 miljoen beschikbaar is voor het vergoeden van de werkgeverskosten voor het opleiden en begeleiden van leerlingen in de wijkverpleging. Zorgverzekeraars stellen deze 60 miljoen beschikbaar via een opleidingsfonds. In deze notitie leest u meer informatie over dit opleidingsfonds en een uitnodiging om deel te nemen aan een webinar op 14 december 2023.