In een recent afgesloten akkoord voor de CAO VVT 2019-2021 zijn afspraken vastgelegd voor een substantiële verhoging van de lonen van medewerkers in Verpleeg- Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg. Vooropgesteld dat een goede beloning past bij werk in de zorg voorziet vereniging SPOT als brancheorganisatie van en voor kleine en kleinschalige zorgaanbieders (105 leden, 145 locaties) niettemin grote negatieve gevolgen bij onverkorte implementatie van het akkoord.

Als de vergoeding voor de geleverde zorg substantieel achterblijft ten opzichte van de loonstijgingen dan zullen veel zorgaanbieders de loonstijging immers niet kunnen opbrengen. Het huidige akkoord zal dan enorme impact hebben in de zorgsector.

Meer over de bezwaren van SPOT leest u in de brief aan de sociale partners bij de CAO VVT 2019-2021.