Vanaf 1 januari 2019 stellen veel Zorgverzekeraars als verplichting dat de zorgverlenende medewerkers minimaal opleidingsniveau Verzorgende niveau 3 hebben. Dat heeft tot gevolg dat veel Helpenden niveau 2 andere werkzaamheden moeten gaan uitvoeren, hun baan verliezen of zich moeten bijscholen.

SPOT is van mening dat de inzet van een Helpende niveau 2 van groot belang is voor het verlenen van deskundige, efficiënte en betaalbare zorg.

Hierbij vinden we het volgende van belang:

  • de stijgende zorgvraag en de krapte op de arbeidsmarkt noodzaken de inzet van Helpenden voor het verlenen van laagcomplexe zorg;
  • Helpenden brengen jarenlange ervaring met zich mee en kunnen basiszorg (persoonlijke verzorging, aandacht, wassen en aankleden) goed en doelmatig leveren;
  • een Helpende die onder toezicht van een hoger gekwalificeerde medewerker werkt draagt in grote mate bij aan het opvangen van de toenemende complexiteit van de zorg;
  • een Helpende levert een grote bijdrage aan de gewenste verschuiving van intramurale naar extramurale zorg, doordat hij/zij personen in staat stelt om langer thuis te wonen;
  • een Helpende is breed inzetbaar en heeft een belangrijke rol in een zorgteam. Hierdoor kunnen Verpleegkundigen en andere hoger opgeleide zorgverleners in een team zich beter richten op de bij hun functie passende taken;
  • een Helpende kan in de basis een wezenlijke bijdrage leveren aan de zelfredzaamheid van de cliënt en heeft een belangrijke signalerings- en preventiefunctie doordat hij/zij veel waarneemt.

SPOT roept de NZa, Zorgverzekeraars Nederland en het ministerie van VWS dan ook op om de inzet van een Helpende voor het verlenen van laagcomplexe zorg niet te beperken!