Deze crisistijd vraagt veel van zorgaanbieders en van zorgprofessionals. De gezamenlijke zorgaanbieders benadrukken dat zij ervoor zorgen dat de zorg bij de mensen thuis zoveel mogelijk doorloopt. Zorg thuis is juist in deze tijd enorm belangrijk en noodzakelijk. Voor sommige cliënten is de wijkverpleegkundige, thuishulp of begeleider nu de enige persoon waar ze nog contact mee hebben.

Zorg thuis gaat door

Zorgaanbieders in de wijkverpleging, begeleiding en hulp bij het huishouden hebben te kampen met ziekte en uitval bij cliënten en bij zorgprofessionals. Toch blijven de zorgaanbieders de zorg thuis zoveel mogelijk doorzetten. Soms behoort alleen de meest noodzakelijke zorg tot de mogelijkheden en wordt het zorgaanbod aangepast. Waar nodig wordt een alternatieve vorm van zorg- of dienstverlening toegepast. Specifiek voor coronapatiënten worden de planningen en routes ingericht of aangepast.

Belangrijker dan ooit

Zorg thuis is juist in deze tijd enorm belangrijk en noodzakelijk. Wij zorgen ervoor dat mensen zo min mogelijk een beroep hoeven te doen op een verpleeghuis of ziekenhuis. Met een enorm respect voor de inzet van de zorgprofessionals in deze tijd, benadrukken wij het belang dat de zorgprofessionals blijven komen voor persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding of voor een aangename, schone, leefbare en hygiënische leefomgeving. Het werk dat zij doen is in deze tijd belangrijker dan ooit. En ook met het oog op de toekomst.

Eenzaamheid ligt op de loer voor onze cliënten en in sommige situaties is de wijkverpleegkundige, thuishulp of begeleider de enige waar ze nog contact mee kunnen hebben.

Gezondheid en veiligheid staan voorop

De gezondheid en veiligheid van onze zorgprofessionals en onze cliënten staat op één. Wij passen alle relevante richtlijnen van de overheid en van het RIVM zorgvuldig toe. We zorgen dat we continu op de hoogte zijn van de laatste informatie en veranderen onze werkwijze als de situatie daarom vraagt. En om zorgaanbieders de noodzakelijke zorg te kunnen blijven leveren zijn de geboden financiële maatregelen van zorgfinanciers ter compensatie een absolute noodzaak.