Gisteren heeft de overheid besloten dat bepaalde zorginstellingen de Jaarverantwoording Zorg later mogen indienen.

Verlenging termijn

De Minister heeft besloten de datum waarvóór zorginstellingen hun jaarverantwoording over verslagjaar 2019 aan het ministerie moeten aanleveren, te verschuiven. De termijn is nu veranderd van 1 juni 2020 naar 1 oktober 2020. Het eventueel aanvragen van uitstel bij de IGJ wordt ook verlengd. Tot 15 augustus 2020 (in plaats van 1 april) kunt u uitstel aanvragen voor de stukken over het verslagjaar 2019.

Voor wie geldt dit besluit?

Dit besluit geldt voor zorginstellingen waaronder ook de Regionale ambulancevoorzieningen, jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis-organisaties. Het gaat daarbij specifiek om de instellingen die daartoe op grond van de Wet toelating zorginstellingen, de Jeugdwet, de Tijdelijke wet ambulancezorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 verplicht zijn. Voor deze laatste enkel voor zover deze zich aan de minister van VWS moeten verantwoorden.

Bron: Rijksoverheid, www.jaarverantwoordingzorg.nl