In verband met de coronacrisis heeft de NZa de beleidsregels rond indicatiestelling bij cliënten thuis verruimd naar zorg op afstand. V&VN (Beroepsvereniging Verzorgenden Verpleegkundigen) heeft hiervoor een nieuw advies gepubliceerd. Hiermee wordt de indicatiestelling door verpleegkundigen vergemakkelijkt in tijden van enorme druk op de wijkverpleging op dit moment, door bijvoorbeeld via beeldbellen of per telefoon te indiceren.

Het blijft aan de zorgprofessional zelf om in te schatten hoe het indicatiegesprek dient plaats te vinden. Hierbij is het van belang de indicatie op afstand te toetsen en vast te leggen in het Elektronisch Cliënten Dossier. Meer informatie hierover vindt u op de website van de NZa.