Zojuist heeft VWS aangekondigd dat er een noodregeling komt voor zorgaanbieders, die zorg op afstand moeten kunnen verlenen. Door deze noodregeling kan er vanaf woensdag 25 maart 9:00 uur subsidie tot maximaal € 50.000 euro worden aangevraagd. Deze subsidie is bedoeld voor digitale toepassingen waarmee zorg en ondersteuning op afstand mogelijk worden gemaakt.

SET Covid-19

Zeker nu is het belangrijk om zorg op afstand te kunnen bieden, maar vaak ontbreekt het zorgverleners nog aan de mogelijkheden. Daarom is de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) uitgebreid met een extra subsidie, de SET Covid-19, bijvoorbeeld voor digitale indicatiestelling, beeldschermzorg en medicijndispensers. Via www.rvo.nl/set-corona kunnen de aanvragen worden ingediend.

Waar is de subsidie voor bedoeld?

De subsidie is bedoeld om kosten voor digitale zorg aan thuiswonende kwetsbare mensen zoals ouderen, mensen met een beperking of chronisch zieken te financieren.

Het gaat hierbij om:
1. Kosten voor de aanschaf, lease en licentiekosten van digitale toepassingen
2. Loonkosten van professionals voor coördinatie, inzet en opleiding
3. Kosten externe inhuur voor het verstrekken van advies door kennisinstellingen en adviesorganisaties

Tot 50% van het bedrag mag worden ingezet voor het aanschaffen van technologie zoals apparaten of van licenties of apparaten.

Wat zijn de voorwaarden voor deze subsidie?

Er wordt een aantal voorwaarden gesteld om in aanmerking te komen voor deze subsidie, zoals:
1. U bent een zorgaanbieder die zorg en/of ondersteuning biedt aan thuiswonende cliënten of hun mantelzorgers, zoals welzijnsorganisaties, aanbieders van wijkverpleging, ziekenhuizen en GGZ-aanbieders
2. U vraagt de subsidie aan om aan de slag te gaan met digitale zorg en/of ondersteuning op afstand voor thuiswonende cliënten of hun mantelzorgers. De voorgestelde activiteiten dragen bij aan de continuïteit van zorg op afstand voor thuiswonende cliënten tijdens de coronacrisis
3. U beschrijft in een beknopt plan via welke stappen zorg op afstand door uw zorgorganisatie zal worden gerealiseerd

Zie in dit kader ook het artikel over de verruimde beleidsregels van de NZa voor indicatiestelling op afstand.