Vanaf 18 mei a.s. geldt een nieuwe richtlijn testbeleid van mantelzorgers, vrijwilligers in de palliatieve zorg en PGB-gefinancierde zorgverleners. Vanaf die datum kunnen ook medewerkers in de dagbesteding worden getest.

De richtlijn kunt u hier downloaden.

De eis dat medewerkers minimaal 24 uur symptomen moeten hebben van COVID-19 om te kunnen worden getest is inmiddels losgelaten.

GGD GHOR Nederland heeft herbevestigd dat iedere zorgmedewerker zich na overleg met de werkgever direct bij de regionale GGD kan melden om zich te laten testen. De GGD-arts doet dan de triage. Hierdoor wordt voorkomen dat de triage via de bedrijfsarts onnodige vertraging oplevert.

In juni kan iedereen met klachten getest worden. De GGD bereidt zich hier nu op voor.