De proef op 26 woonzorglocaties (in elke GGD-regio 1) is maandag 11 mei van start gegaan. Doel van de proef is om te onderzoeken hoe bezoek aan cliënten weer mogelijk kan worden gemaakt, met zo min mogelijk risico’s voor cliënten en medewerkers.

Elke bewoner mag een vaste bezoeker ontvangen die klachtenvrij moet zijn en 1,5 meter afstand houdt. Bezoekers aan cliënten die zich verminderd bewust zijn van de noodzaak van de maatregelen (PG-cliënten) moeten minimaal een chirurgisch mondkapje dragen.

Als de proef een succes is dan kan het bezoekverbod landelijk worden versoepeld vanaf 25 mei. De proef faalt als er teveel besmettingen zijn of als er onrust ontstaat bij cliënten, medewerkers of bezoekers. In dat geval is het aannemelijk dat het bezoekverbod ook na 25 mei van kracht blijft.

Aan de proef doet ook een lid van SPOT mee: De Oude Pastorie te Huizen. SPOT is blij dat De Oude Pastorie is geselecteerd omdat de proef in eerste instantie uitsluitend zou plaatsvinden in de ‘reguliere’ grootschalige woonzorginstellingen. Dat is nog steeds vrijwel volledig het geval, maar De Oude Pastorie zorgt ervoor dat ook de ervaringen in een kleine/kleinschalige organisatie worden meegenomen in het onderzoek. Die praktijk is soms wezenlijk anders dan die op locaties van grote zorgaanbieders.

Dank aan Linda en Bram de Haan voor hun inzet!

Een overzicht van alle deelnemers aan de pilot leest u hier.