Budgethouders die zorg declareren die niet geleverd is vanwege corona, kunnen deze zorguren indienen als reguliere declaraties. Hiervoor zijn twee speciale formulieren ontwikkeld, waarmee zorg die niet geleverd maar wèl betaald is, moet worden bijgehouden.

Het gaat om de volgende twee formulieren, die u hieronder kunt downloaden:

  1.  Registratieformulier declaratie niet-geleverde zorg Wlz, Wmo en Jeugdwet
  2.  Registratieformulier declaratie niet-geleverde zorg Zvw-pgb

Hierop dient de gedeclareerde, niet-geleverde zorg per zorgverlener geregistreerd te worden.

Let bij het invullen van de formulieren goed op de volgende zaken:

  • Het gaat om gedeclareerde, niet-geleverde zorg van 1 maart tot 1 juni 2020. In het geval van verlenging van de maatregel, worden budgethouders geïnformeerd via de bekende kanalen.
  • Verleent de zorgverlener zorg vanuit de Zvw én Wmo en/of Jeugdwet? Splits dan de declaratie en gebruik dan 2 formulieren per zorgverlener.

Lees meer over de voorwaarden en het indienen van de declaraties op de website van Zorgverzekeraars Nederland.