De laatste tijd is er veel te doen over winst door zorgaanbieders. Tevens is er een politieke discussie op gang gekomen over de financiering van zorginstellingen en winst door zorgaanbieders.

Voorkom problemen door juiste verantwoording

Gebleken is dat een aantal organisaties op een lijst van Follow the Money, waarop zorgaanbieders met hoge winsten staan vermeld, onterecht op deze lijst stond. Uit navraag bleek dat deze zorgaanbieders het positieve resultaat goed konden verantwoorden omdat ze bijvoorbeeld een eenmalige bate hadden (bijvoorbeeld door verkoop van onroerend goed) of omdat er uit dienst getreden medewerkers niet zijn vervangen waardoor de looncomponent daalde.

Ook zien we dat zorgaanbieders – of hun accountant – hun cijfers soms niet goed of niet verstandig verantwoorden, bijvoorbeeld als de ondernemer zichzelf geen salaris uitkeert maar dividend bij een positief resultaat. En soms blijkt dat resultaten uit verhuur of andere niet aan de zorg gerelateerde diensten abusievelijk worden vermengd met de zorgcijfers.

Schrijf u in voor de training!

Op veler verzoek organiseren we daarom een training waarin enerzijds een correcte financiële verantwoording en anderzijds de ontwikkelingen op het gebied van het maken van winst aan de orde komen. Het eerste deel van de training wordt verzorgd door zorgaccountant Ronald Dierdorp en het tweede deel door specialist winstuitkering in de zorg dr. Emke Plomp.

Het belooft een inspirerende training te worden die van groot belang is voor alle leden. De training vindt plaats op maandagochtend 6 april te Naarden. Voorinschrijven kan hier.

Deelname aan de training is kosteloos voor leden van SPOT.