De komende maanden werkt de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit) aan het definitieve advies over de bekostiging van de wijkverpleging. Tot nu toe werd er een systeem gehanteerd op basis van het aantal uren geleverde zorg, terwijl het nieuw te adviseren systeem inzet op de kwaliteit en de uitkomsten van de zorg. Het doel is de bekostiging beter te laten aansluiten op de ontwikkelingen in de wijkverpleging.

Lees het uitgebreide artikel op NZA.