Afspraken met overheid over continuïteit financiering Wmo

door | mrt 27, 2020 | Algemeen, Thuiszorg

De maatregelen in verband met de coronacrisis roepen veel vragen op bij inwoners die afhankelijk zijn van jeugdhulp of maatschappelijke ondersteuning. Ook van professionals die werkzaam zijn in het sociaal domein komen vragen over de financiering door gemeenten.

De VNG merkt dat gemeenten gehoor geven aan de oproep om zoveel als mogelijk de rekeningen te betalen. Dit voorkomt dat er financiële problemen ontstaan bij inwoners, organisaties en ondernemers.

Vanwege het grote maatschappelijk belang dat de taken die vallen onder de Jeugdzorg en de Wmo in stand blijven, hebben het Rijk en de VNG nu afspraken gemaakt over de continuïteit van de financiering voor deze taken.

Lees op de website van VNG welke afspraken dat zijn.

(bron: VNG)