Werkgevers kunnen zorgmedewerkers wijkverpleging uitnodigen voor vaccinatie

door | feb 25, 2021 | Thuiszorg, Vereniging, Woonzorg

Vanaf vandaag, donderdag 25 februari, kunnen werkgevers hun zorgmedewerkers – werkzaam binnen de wijkverpleging én vallend in de leeftijdscategorie 35 jaar en ouder – uitnodigen voor vaccinatie. De medewerkers worden in principe gevaccineerd met het AstraZeneca-vaccin. De GGD bewaakt dat medewerkers van 65 jaar en ouder of met specifieke medische problemen een passend vaccin krijgen.

Zie voor een gedetailleerdere omschrijving van de zorgmedewerkers die in aanmerking komen voor een uitnodiging, de werkwijze vaccinatie zorgmedewerkers. Vaccinatie vindt plaats vanaf 8 maart a.s., het callcenter is ook in het weekend bereikbaar.

Om lange wachttijden bij de GGD callcenter te voorkomen kunnen:

  • Zorgmedewerkers wijkverpleging van 45 jaar en ouder naar de GGD bellen vanaf vandaag 25 februari
  • Zorgmedewerkers wijkverpleging van 35 jaar en ouder naar de GGD bellen vanaf morgen 26 februari

Overige groepen zorgmedewerkers

De overige groepen zijn naar alle waarschijnlijkheid volgende week aan de beurt, maar daarvoor geldt nog het voorbehoud van voldoende levering van vaccins. Het betreft:

  • Zorgmedewerkers wijkverpleging van 18 jaar en ouder
  • Zorgmedewerkers Wmo-ondersteuning* van 45 jaar en ouder
  • Zorgmedewerkers Wmo-ondersteuning* van 18 jaar en ouder

*Huishoudelijke zorg, inclusief maaltijdondersteuning en dagbesteding voor kwetsbare ouderen. De rest van de Wmo-zorg valt binnen de categorie ‘overige zorgmedewerkers’.

Pgb-zorg en solistische zzp’ers ontvangen nog geen uitnodiging

Binnen de groepen wijkverpleging en Wmo-ondersteuning ontvangen zorgmedewerkers die binnen of voor een organisatie werkzaam zijn een uitnodiging. Hieronder vallen ook de zzp’ers en uitzendkrachten die binnen een organisatie worden inzet.

Zzp’ers die niet in of voor een zorgorganisatie werkzaam zijn, ontvangen nog geen uitnodiging. Het gaat hier om:

  • Zzp’ers die zorg verlenen aan PGB-houders met een Wlz, Zvw- of Wmo-indicatie.
  • Solistisch werkende zzp’ers die gecontracteerde of ongecontracteerde zorg leveren aan hun eigen cliënten.

Deze groep zorgmedewerkers ontvangen hun uitnodiging ná de groep Wmo-ondersteuning (zie ook de Werkwijze vaccinatie zorgmedewerkers)

Pgb-houders ontvangen dan een brief vanuit de SVB waarin staat dat zij hun zorgverleners mogen uitnodigen. Uitzondering hierop zijn de pgb-houders die wijkverpleging via de Zvw ontvangen. Hiervoor wordt een andere werkwijze opgesteld.