Voortgang energieprijscompensatie

door | feb 1, 2023 | Algemeen

Voortgang energieprijscompensatie voor ‘blokaansluitingen’ (waaronder woongroepen en flats)

Minister Jetten (Klimaat en energie) heeft 17 januari jl. de Tweede Kamer een brief aangeboden waarin hij de voortgang van de  energieprijscompentatie voor zogeheten blokaansluitingen meldt. Deze compensatie kan van toepassing zijn op bewoners die bijvoorbeeld binnen een woonvorm/woongroep een volledig pakket thuis (VPT) inzetten.
De rijksoverheid heeft een indicatie van de tegemoetkoming gepubliceerd. De definitieve tegemoetkoming is nog wel afhankelijk van nadere uitwerking; naar verwachting is de regeling midden februari afgerond.