Motie Tweede Kamerlid Paulusma

door | jan 18, 2023 | Algemeen

Op 15 december jl. werd door Tweede Kamerlid Wieke Paulusma (D66) een motie ingediend, waarin een oproep wordt gedaan aan de overheid om een publiekscampagne te organiseren om de consument duidelijk te maken hoe onze zorg is georganiseerd en waarom ook ‘zorg’ een schaars goed is. Eerder heeft SPOT een petitie aan de Tweede Kamer aangeboden met deze strekking. Wij hebben toen de overheid gevraagd om het initiatef te nemen om consumenten ervan bewust te maken dat – gezien de schaarste van zorg – er een bereidheid moet zijn om de zorg te delen. De grenzen van de zorg zijn immers bereikt en zeker op het vlak van de zorg die SPOT-leden leveren. Het is onmogelijk om alle wensen van consumenten, patiënten en cliënten te honoreren. De petitie van SPOT is uiterst positief ontvangen door de vaste Kamercommissie voor VWS en heeft uiteindelijk in geresulteerd in deze motie. Wij blijven de verdere stappen op de voet volgen.