Uitnodiging online workshops Wet zorg & dwang (Wzd)

door | aug 29, 2022 | Algemeen

Wil je meer weten over Wzd? Het coördinerend team Wzd nodigt de leden van SPOT uit voor een online bijeenkomst over (on)vrijwillige zorg vanuit de Wet zorg en dwang. De bijeenkomst bestaat uit een gezamenlijke aftrap gevolgd door een aantal keuze-workshops. Deze vinden plaats op donderdag 15 september 2022.

De organisatie is in samenwerking met de brancheverenigingen Zorgthuisnl, BVKZ, Federatie Landbouw en Zorg, SoloPartners en SPOT – verenigd in de coalitie kleinschalige zorgaanbieders. Namens SPOT is Debby van den Hoogenband van Jacobahof hierbij aangesloten.

Met deze online bijeenkomst krijgen alle kleinschalige zorgaanbieders binnen de ouderenzorg de kans om op een gemakkelijke wijze extra kennis, inzichten en voorbeelden op te halen. De bijeenkomst is zowel interessant voor zorgaanbieders die onvrijwillige zorg toepassen als voor zorgaanbieders die dit niet doen.

Let op: basiskennis van onvrijwillige zorg binnen de Wzd is vereist voor deelname aan de bijeenkomst. Tijdens de workshops van deze bijeenkomst delen we kennis over passende toepassing en oplossingen rondom het thema onvrijwillige zorg binnen de Wzd. Na een algemene introductie zijn er twee interactieve workshoprondes waarbij we online en in subgroepen thema’s met elkaar verdiepen en ervaringen uitwisselen.

De workshops:
1.    Vrijheid en Veiligheid
2.    Overbruggingszorg
3.    Verantwoordelijkheden beleggen
4.    Structurele borging van de Wzd
5.    Onvrijwillige zorg in de ambulante setting
6.    Onvrijwillige zorg en jeugd
7.    Samenwerking met naasten/ mantelzorgers

> Meld je hier aan voor de bijeenkomst op 15 september van 14.00 tot 16.00 uur.